Καταβολή προνοιακών επιδομάτων από το Δ.Αλεξανδρούπολης

342

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης και η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Αθλητισμού ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους δημότες ότι τα προνοιακά επιδόματα θα καταβληθούν στους δικαιούχους την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017.

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων από το Δ.Αλεξανδρούπολης