Δεκέμβρη η επόμενη πληρωμή, σφίγγουν τα δόντια 2.500 αγρότες

911

«Η κυβέρνηση σχεδιάζει να δώσει ως το τέλος του χρόνου 1,1 δις ευρώ, το υπόλοιπο της βασικής, την πράσινη ενίσχυση, εκκρεµότητες από τα αγροπεριβαλλοντικά, ενώ θα γίνουν πληρωµές για κάποιες συνδεδεµένες αλλά και κάποιες άλλες πιστώσεις που έχουν καθυστερήσει». Αυτό απάντησε ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου από το βήµα της Βουλής, σε ερώτηση του βουλευτή Καρδίτσας της Ν∆ Κωνσταντίνου Τσιάρα.

Μάλιστα, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του προηγούµενου φύλλου της Agrenda διευκρινίζει ότι «περί τους 2.500 αγρότες, όσοι δεν πληρούσαν το κριτήριο του ενεργού αγρότη και για όσους δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εκκαθάρισης του φόρου εισοδήµατος από το Οικονοµικών, οι υποθέσεις τους θα τακτοποιήθουν, ώστε στην επόµενη πληρωµή, που είναι τον επόµενο µήνα, να πληρωθούν».

Σηµειώνεται ότι εκτός από την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης και το πρασίνισµα, µαζί µε τα οποία θα πιστωθούν και όσα οφείλονται στους κοµµένους της προκαταβολής του Οκτωβρίου, στις πιστώσεις που προγραµµατίζονται µέσα στον ∆εκέµβριο συνυπολογίζονται και η προκαταβολή της εξισωτικής 2016 και εκκρεµότητες εξισωτικής 2015. Παράλληλα, σε τακτά χρονικά διαστήµατα και ανάλογα µε τις λίστες που στέλνονται στα κεντρικά του Οργανισµού Πληρωµών θα µπαίνουν χρήµατα για τα αγροπεριβαλλοντικά (βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, νιτρικά, ολοκληρωµένη καπνού και τεύτλων κτλ).

Αναλυτικά, αναµένονται οι παρακάτω πληρωµές:

Βασική ενίσχυση: Στην πληρωµή του 70% της προκαταβολής πιστώθηκαν περίπου 770.000.000 ευρώ σε 567.000 δικαιούχους. Αυτό σηµαίνει ότι από το συνολικό ποσό των 1.182.879.000 ευρώ για τη βασική ενίσχυση του 2016, υπολείπονται περίπου 412.879.000 ευρώ. Άλλωστε, σύµφωνα µε τα λεγόµενα Αποστόλου από τη Βουλή, «µέχρι τέλος του χρόνου θα πληρωθούν και όσοι παραγωγοί βγήκαν εκτός συστήµατος, είτε γιατί δεν πληρούσαν τον ορισµό του ενεργού αγρότη ή ακόµη και γιατί ήταν ενταγµένοι σε άλλα καθεστώτα ενισχύσεων». Σηµειωτέον ότι «µαζί µε αυτούς θα πληρωθούν και οι 66.500 αγρότες που δεν πληρώθηκαν γιατί το ποσό, που δικαιούνταν ήταν κάτω  των 250 ευρώ, πίστωση που θα γίνει ως το τέλος του έτους», πρόσθεσε ο υπουργός.

 

Πρασίνισµα: Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, µέχρι τα τέλη ∆εκεµβρίου έχει προγραµµατιστεί και η καταβολή της πράσινης ενίσχυσης µε ποσό που ανέρχεται στα 569.748.000 ευρώ. Ειδικότερα, οι αρµόδιοι του υπουργείου φαίνεται να τοποθετούν την εν λόγω πληρωµή πριν τα Χριστούγεννα, περί τις 20 ∆εκεµβρίου.

Εξισωτική: Μέσα στο ∆εκέµβριο έχει ανακοινωθεί ότι προγραµµατίζει ο ΟΠΕΚΕΠΕ την πληρωµή της προκαταβολής της εξισωτικής 2016, αν και ακούγεται ότι γίνεται προσπάθεια για πίστωση νωρίτερα. Να σηµειωθεί ότι ο έλεγχος των αιτήσεων έχει ήδη πραγµατοποιηθεί από τους αρµόδιους και µάλιστα µε πρόσφατη απόφαση του γενικού γραµµατέα Χαράλαµπου Κασίµη αυξήθηκε στα 216 εκατ. ευρώ η δηµόσια δαπάνη για το εν λόγω πρόγραµµα. Μάλιστα, γίνεται λόγος για εξόφληση µέσα στην άνοιξη, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Αγροπεριβαλλοντικά: Σε µια καλύτερη ροή επέστρεψαν οι πληρωµές των δικαιούχων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, νιτρικών και λοιπών αγροπεριβαλλοντικών µέτρων καταρχήν του 2013. Μετά το άνοιγµα του ηλεκτρονικού συστήµατος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που άρχισε να δέχεται τις λίστες από τις κατά τόπους ∆ΑΟΚ, ακολουθεί διοικητικός έλεγχος και οι σχετικές πιστώσεις για κάθε «φάκελο» που ολοκληρώνεται. Μάλιστα, στόχος του Οργανισµού Πληρωµών είναι να ολοκληρωθούν οι εκκρεµότητες για κάποια µέτρα από το 2012 και για όλους τους παραγωγούς από το 2013 ακόµα και πριν την εξόφληση του τσεκ, ώστε να µείνει το 2014 προς τα τέλη ∆εκεµβρίου. Άλλωστε, και ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου έχει κάνει λόγο για εξοφλήσεις στα αγροπεριβαλλοντικά ύψους 140 εκατ. ευρώ µέχρι τον ∆εκέµβριο.

Αγροτικό πετρέλαιο και ΦΠΑ: Από τις 30 Σεπτεµβρίου ανακοίνωσε ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, κατά την επίσκεψή του στη Λαµία, ότι «υπεγράφησαν οι αποφάσεις και πολύ σύντοµα θα πραγµατοποιηθούν πληρωµές στους αγρότες που δικαιούνται επιστροφές ΦΠΑ και επιστροφές ΕΦΚ στο πετρέλαιο για τα έτη 2013-2014, συνολικού ύψους περί τα 150 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, µέχρι ώρας δεν έχει γίνει καµία πίστωση ούτε καµία σχετική ανακοίνωση από τους αρµόδιους.

 

Έµπλεξε στους συµψηφισµούς και «κόλλησε» πάλι η επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου 

«Ξεχάστηκε» ως φαίνεται το τελευταίο διάστηµα η πληρωµή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, µετά τον ντόρο που έγινε στα τέλη Σεπτεµβρίου, µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να ανακοινώνει από τη Λαµία ότι υπεγράφησαν οι σχετικές αποφάσεις και σύντοµα θα γίνουν πληρωµές στους αγρότες που δικαιούνται επιστροφές ΦΠΑ και ΕΦΚ στο πετρέλαιο για τα έτη 2013-2014, συνολικού ύψους περί τα 150 εκατ. ευρώ.

Ακολούθησαν διευκρινήσεις του µέχρι πρότινος υπουργού Οικονοµικών Τρύφωνα Αλεξιάδη ότι η πληρωµή αυτών των εκκρεµοτήτων θα γίνει, µετά την οριστικοποίηση του τρόπου συµψηφισµού του ΕΦΚ πετρελαίου µε τυχόν οφειλές σύµφωνα µε το νόµο 4254/2014.

Σε κάθε περίπτωση δε τονίζεται ότι µόνο µε την προσκόµιση ασφαλιστικής ενηµερότητας, θα µπορέσουν να πληρωθούν την επιστροφή ΕΦΚ πετρελαίου, αγρότες που έχουν λαµβάνειν ποσά άνω των 1.500 ευρώ.

Ωστόσο, προς ώρας δεν υπάρχει καµία ενηµέρωση για την εν λόγω πληρωµή από τους αρµόδιους του υπουργείου Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, που εντοπίζουν την όποια καθυστέρηση στη χρονοβόρα διαδικασία των συµψηφισµών.

Να σηµειωθεί, τέλος, ότι βάσει στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, «για το έτος 2013 εκκρεµούν πληρωµές 32.882.639,40 ευρώ σε 239.868 δικαιούχους».

πηγή