Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Ορεστιάδας

562
ΕΡΓΟ 247.380€.
«Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Ορεστιάδας».
Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023, υπογράφηκε από τον Δήμαρχο Ορεστιάδας Μαυρίδη Βασίλειο και της αναδόχου εταιρίας, η σύμβαση για το έργο με τίτλο: «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Ορεστιάδας», προϋπολογισμού 247.380,00 €.
Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για το Δήμο.
Η σύμβαση περιλαμβάνει:
• 35 ηλεκτρικά ποδήλατα πόλης, ειδικής σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα μίσθωσης
• Σύστημα φόρτισης σταθμού μίσθωσης με ενσωματωμένο βιομηχανικό υπολογιστή και 4G router
• Mobile εφαρμογή (iOS, Android), μέσω της οποίας θα είναι εφικτή η μίσθωση ποδηλάτου από τους χρήστες
• Αντιβανδαλιστική θέση κλειδώματος και φόρτισης ποδηλάτου
• Web-Based Λογισμικό διαχείρισης συστήματος
• Εικαστική προσαρμογή συστήματος
• Εγκατάσταση εξοπλισμού
• Υπηρεσίες εκπόνησης μελέτης εφαρμογής
• Υπηρεσίες εκπαίδευσης και πιλοτικής λειτουργίας
• Υπηρεσίες Εγγυημένης Λειτουργίας Συστήματος για τουλάχιστον 1 έτος
• Συνδέσεις 4G για ένα έτος
• Δράσεις δημοσιοποίησης