Διοικητικό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ σε αγρότη

1003

Διοικητικό πρόστιμο ύψους 500 ευρώ επιβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή (12/04), από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ορεστιάδας σε αγρότη στην περιοχή του Βάλτου, ο οποίος έκαιγε υπολείμματα καλλιεργειών χωρίς να τηρούνται τα απαραίτητα προληπτική μέτρα. Υπενθυμίζεται ότι οι καύσεις των υπολειμμάτων επιτρέπονται από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου μόνον εφόσον λαμβάνονται τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα, που αφορούν τη δημιουργία ζώνης, πλάτους 10 μέτρων τουλάχιστον γύρω από την υπό καύση έκταση, την προηγούμενη άροση της έκτασης, τη διαβροχή της ζώνης ασφαλείας εφόσον γειτνιάζει με δασική έκταση και την εξασφάλιση παρουσίας φορητών μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς. Από την 1η Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιοδήποτε λόγο.

ΕΡΤ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ