Ορεστιάδα: Σύμβαση έργου αγροτικού δρόμου στον Πεντάλοφο

813

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΜΕ ΠΑΛΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΠΑΡΑΣ», ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 748.000,00€.

Υπογράφηκε την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023, από τον Δήμαρχο Ορεστιάδας Μαυρίδη Βασίλειο και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση Τμήματος Αγροτικού Δρόμου Σύνδεσης Κοινότητας Πενταλόφου Ορεστιάδας με Παλιό Οικισμό Μπάρας».

Ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 748.000,00 €, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το ΠΡΟΓΡΑΜMΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014 – 2020 , Δράση «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» με διάρκεια υλοποίησης τους 12 μήνες.

 

Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην ασφαλή και γρήγορη πρόσβαση στις παρακείμενες αγροκαλλιέργειες και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται στην περιοχή καθώς και στην αύξηση της επισκεψιμότητας του δρυμού. Η αφετηρία του δρόμου είναι στα όρια του οικισμού Πενταλόφου, ενώ το πέρας αυτού στο σημείο σύνδεσης με τον υπάρχοντα ασφαλτοστρωμένο δρόμο.

 

Η βελτίωση της βατότητας θα επιτευχθεί μέσω ασφαλτοτάπητα μαζί με τα απαραίτητα συνοδά έργα υπόβασης και μικροτεχνικών. Συνοπτικά, οι εργασίες που θα γίνουν είναι:

 

– Χωματουργικές για την απομάκρυνση του υπάρχοντος υλικού και εξομάλυνσης του εδάφους

– Δημιουργία «σκάφης» οδοστρωσίας

– Κατασκευή επιχώματος, υπόβασης και βάσης

– Ασφαλτικές στρώσεις

 

Η έγκριση του συγκεκριμένου έργου, αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση της αξιοποίησης όλων των διαθέσιμων χρηματοδοτικών προγραμμάτων από το Δήμο Ορεστιάδας.