Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης Δήμου Ορεστιάδας – Σύστημα έξυπνης διαχείρισης θέσεων στάθμευσης

563

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ «ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ» ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Ευκολότερη αναζήτηση ελεύθερης θέσης πάρκινγκ, αλλά και… αμεσότερη επιβολή προστίμων στους παραβάτες υπόσχεται το νέο ηλεκτρονικό σύστημα «έξυπνης στάθμευσης» που πρόκειται να αναπτύξει ο Δήμος Ορεστιάδας.

Το σύστημα έξυπνης διαχείρισης θέσεων στάθμευσης έχει πολλαπλές εφαρμογές.

 1. Διευκολύνει το χρήστη/οδηγό στην εύρεση, με τον απλούστερο δυνατό́τρόπο, ελεύθερης θέσης στάθμευσης, όταν χρησιμοποιεί́το όχημα του για να κινηθεί́στο κέντρο της πόλης και ειδικά στην περιοχή παρέμβασης.
 2. Επιτρέπει στο Δήμο να ελέγχει με αποτελεσματικό́τρόπο τις θέσεις στάθμευσης που είναι διαθέσιμες ή όπου απαγορεύεται η στάθμευση.
 • Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης των κεντρικών αρτηριών που διατρέχουν το Δήμο.
 1. Διαθέτει χρήσιμα στατιστικά δεδομένα για την κίνηση στο κέντρο της πόλης σε επίπεδο ωραρίου, ημερών και μηνών προτίμησης από τους πολίτες καθώς και δεδομένα για το μέσο χρόνο παραμονής. Με βάση τα δεδομένα αυτά η δημοτική αρχή αλλά και οι εμπορικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της πόλης, μπορούν να κάνουν έξυπνες προωθητικές ενέργειες για την τόνωση της κίνησης ή την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών στις ώρες αιχμής.
 2. Συνδέεται και διαλειτουργεί με την πλατφόρμα έξυπνης πόλης, προσφέροντας αφενός ανοιχτά δεδομένα για εκμετάλλευση από την κοινωνία, αφετέρου διαλειτουργικότητα με άλλες εφαρμογές και τομείς της έξυπνης πόλης.

Το σύστημα περιλαμβάνει αισθητήρες, οι οποίοι τοποθετούνται κάτω από κάθε διαμορφωμένη θέση. Επιπλέον των αισθητήρων τοποθετούνται πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων αναγγελίας των διαθέσιμων θέσεων και του οδικού τμήματος στην οποία βρίσκονται. Η περιοχή εφαρμογής είναι τμήματα της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Μέσω του συστήματος, διατίθεται, σε πραγματικό χρόνο, ο αριθμός των ελεύθερων θέσεων παρόδιας στάθμευσης της περιοχής ΑΚΕ ενώ το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος στάθμευσης για να είναι εφικτή η πολυκαναλική πληροφόρηση των οδηγών σε πραγματικό χρόνο για διαθεσιμότητα θέσεων στάθμευσης.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αισθητήρων είναι τα ακόλουθα:

 • Ασύρματοι μαγνητικοί και οπτικοί αισθητήρες για εγκατάσταση κάτω από το οδόστρωμα
 • Μπαταρία λιθίου η οποία εξασφαλίζει αυτονομία τουλάχιστον 5 ετών
 • Τεχνολογίας ultra low power.
 • Πλήρης υποστήριξη πρωτοκόλλου LoRaWAN ή RF ή ΝΒΙοΤ ή αντίστοιχο
 • Ανθεκτική αντιβανδαλιστική κατασκευή με προστασία τουλάχιστον IP67
 • Λειτουργικότητα αλλαγής των παραμέτρων λειτουργίας τους over the air, χωρίς να απαιτείται φυσική επέμβαση μετά την εγκατάσταση τους
 • Το ποσοστό επιτυχούς ανίχνευσης οχήματος >90% ακόμα και σε περιοχές με πολλά μεταλλικά αντικείμενα (σωληνώσεις, κλπ.)