ΔΠΘ: Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών στην τέχνη (1923-2023)

725

Μόλις κυκλοφόρησε ηλεκτρονικά το Βιβλίο Περιλήψεων του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών στην τέχνη (1923-2023), που διοργανώνουν η Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης στην Αλεξανδρούπολη (17-19 Νοεμβρίου 2023).

Θ. Β. Κούγκουλος – Μ. Γ. Βαρβούνης (επιμ.), Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών στην τέχνη (1923-2023). Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο (Αλεξανδρούπολη, 17-19 Νοεμβρίου 2023). Περιλήψεις Ανακοινώσεων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών – Δήμος Αλεξανδρούπολης , Κομοτηνή 2023.

https://classic.duth.gr/wp-content/uploads/2023/08/Βιβλίο-Περιλήψεων-Η-ελληνοτουρκική-ανταλλαγή-πληθυσμών-στην-τέχνη.pdf

https://classic.duth.gr/wp-content/uploads/2023/08/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CE%97-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE-%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%B8%CF%85%CF%83%CE%BC%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7.pdf?fbclid=IwAR3YxM7ZltHd9mF3tWNMfSukRlsoCbitykbiLeznq6uOSv2ELQqhRuR6VYw