Ορεστιάδα: Καθαριότητα για τις ημέρες του Πάσχα

585

Καθαριότητα για τις ημέρες του Πάσχα

Εν όψει των εορταστικών ημερών του Πάσχα, και σε κλίμα συνεργασίας ο Δήμος Ορεστιάδας καλεί τους
δημότες :
να εναποθέτουν τα απορρίμματα τους εντός των καδών και όχι επάνω στο δρόμο ή το
πεζοδρόμιο.
να μην τοποθετούν ογκώδη αντικείμενα σε εξωτερικούς χώρους ή σε κάδους συλλογής
απορριμμάτων.
να γίνει χρήση των εξωτερικών κάδων απορριμμάτων που έχουν τοποθετηθεί έξω από όλα τα
νεκροταφεία.
Έτσι θα διασφαλίσουμε ότι η πόλη και τα χωριά μας μας θα παραμείνουν καθαρά όπως όλοι θέλουμε!

Καλό υπόλοιπο Μεγάλης Εβδομάδας και Καλή Ανάσταση!

Γραφείο Δημάρχου

Ορεστιάδας