“Ταξιδεύοντας στον μαγικό κόσμο των συναισθημάτων”

557

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ψυχοπαιδαγωγική δράση “Ταξιδεύοντας στον μαγικό κόσμο των συναισθημάτων” που οργάνωσε το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σαμοθράκης στις 07/05/2023 στο Πνευματικό Κέντρο “Νικόλαος Φαρδύς”.
Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς του Κέντρου Κοινότητας αφορούσαν παιδιά ηλικίας 3-7 ετών, στόχευαν στην αναγνώριση και διαχείριση βασικών συναισθημάτων και ήταν οι εξής:
 Ανάγνωση και δραματοποίηση παραμυθιών
 Θεατρικό παιχνίδι
 Κατασκευές
 Δανεισμός σχετικών βιβλίων από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Σαμοθράκης
Ευχαριστούμε τα παιδιά και τους γονείς που συμμετείχαν με έκδηλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό σε όλες αυτές τις δραστηριότητες και ευχόμαστε να γίνουν κι άλλες παρόμοιες δράσεις στο νησί.