ΥΠΕΝ: Δύο χρόνια παράταση στο καθεστώς για τα «Απάτητα Βουνά» – Σάος: Έβρος (Σαμοθράκη)

643

Δύο χρόνια παράταση δόθηκε με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρου Σκυλακάκη, στο καθεστώς προστασίας των λεγόμενων «Απάτητων Βουνών », το οποίο καθιερώθηκε με υπουργικές αποφάσεις τον Δεκέμβριο του 2021.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόσφατες αποφάσεις του ΥΠΕΝ, παρατείνεται για δύο έτη από τη λήξη τους η ισχύς των υπουργικών αποφάσεων της 13.12.2021, οι οποίες αφορούν τους όρους και περιορισμούς για την προστασία των περιοχών άνευ δρόμων:

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο σκεπτικό των πρόσφατων υπουργικών αποφάσεων σημειώνεται το γεγονός ότι για τις παραπάνω περιοχές έχουν ανατεθεί και εκπονούνται Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, οι οποίες θα καταλήξουν σε πρόταση χαρακτηρισμού των περιοχών, καθώς και καθορισμού χρήσεων γης και δραστηριοτήτων μέσα σε αυτές, οδηγώντας στην έκδοση σχετικών προεδρικών διαταγμάτων.

Συγκεκριμένα, οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που εκπονούνται αφορούν:

Το σύνολο των περιοχών του δικτύου Natura 2000 Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, μεταξύ των οποίων για τις περιοχές «Σαμοθράκη: Όρος Φεγγάρι και παράκτια ζώνη» και «Φεγγάρι Σαμοθράκης, ανατολικές ακτές, βραχονησίδα Ζούφαρα και θαλάσσια ζώνη»

 

Τι θα απαγορεύεται στα 6 «Απάτητα Βουνά»

Τα 6 «Απάτητα Βουνά» είναι τα όροι:

Σάος: Έβρος (Σαμοθράκη)- Έκταση: 97,30 τ.χλμ., υψόμετρο: 0-1.611 μ.

Σμόλικας: Γρεβενά & Ιωάννινα-Έκταση: 102,89 τ.χλμ., υψόμετρο: 782-2.637 μ.

Ταΰγετος: Λακωνία & Μεσσηνία-Έκταση: 143,23 τ.χλμ., υψόμετρο: 432-2.407 μ.

Λευκά Όρη: Ρέθυμνο & Χανιά -Έκταση: 382,06 τ.χλμ., υψόμετρο: 0-2.453 μ.

Χατζή: Τρίκαλα-Έκταση: 45,61 τ.χλμ., υψόμετρο: 598-2.038 μ.

 

Με Υπουργική Απόφαση, εξουσιοδοτική άρθρου 47 ν.4685/2020, ανά περιοχή:

Απαγορεύεται η διάνοιξη δρόμων κίνησης μηχανοκίνητων οχημάτων, η επέκταση των υφιστάμενων ανεξαρτήτως κατηγορίας, καθώς και κάθε είδους τεχνική επέμβαση, μεταβολή ή αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος.
Δεν θίγονται νομίμως υφιστάμενα έργα και η συντήρηση τους.
Επιτρέπεται η σήμανση, επισκευή, συντήρηση και βελτίωση υφιστάμενων ορειβατικών και πεζοπορικών μονοπατιών, χωρίς τη χρήση μηχανοκίνητων μέσων πρόσβασης και με την προϋπόθεση ότι οι επεμβάσεις θα υλοποιούνται με φυσικά υλικά.
Εξαιρούνται από τους όρους και τους περιορισμούς έργα για σκοπούς Εθνικής Άμυνας, όπως καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
Εξαιρούνται των ανωτέρω απαγορεύσεων έργα και επεμβάσεις που υλοποιούνται λόγω εκτάκτου ανάγκης (σεισμών, πλημμυρών, θεομηνιών, πυρκαγιάς κ.λπ.) εφόσον μετά λαμβάνεται μέριμνα για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και έργα και επεμβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για λόγους προστασίας ή/και αποκατάστασης του φυσικού και δασικού περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζεται πως ο κατακερματισμός των βουνών από δρόμους επιφέρει:

Απώλεια, συρροή και απομόνωση των ενδιαιτημάτων των ειδών
Μείωση πληθυσμών και τοπικές εξαφανίσεις ειδών
Απαξίωση οικοσυστημάτων
Αισθητική υποβάθμιση
Ποια είναι τα οφέλη από τα Απάτητα Βουνά;
Συνεισφέρουν στη διατήρηση της φυσικής βιοποικιλότητας.
Εμποδίζουν την είσοδο ξενικών ειδών.
Παρέχουν διαδρομές μετανάστευσης και ενδιάμεσων στάσεων σε είδη πανίδας.
Δεσμεύουν άνθρακα και μειώνουν τις επιπτώσεις των αερίων του θερμοκηπίου.
Διατηρούν τη συνδεσιμότητα και την ακεραιότητα του οικοσυστήματος.
Προσφέρουν αναψυχή, εκπαίδευση και επιστημονική γνώση στους πολίτες.
Ρυθμίζουν και προστατεύουν τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος: παροχή καθαρού νερού, έλεγχος διάβρωσης, υγιές έδαφος, ποιότητα αέρα, κλιματική ρύθμιση, επικονίαση καλλιεργειών, υψηλή ανθεκτικότητα στην επιδημία παρασίτων.