Επίσκεψη του Παύλου Μιχαηλίδη, στο Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης

783

Ο υποψήφιος δήμαρχος Παύλος Α. Μιχαηλίδης και στελέχη της δημοτικής
παράταξης “ΑΝΑ.Σ.Α”, επισκέφθηκαν τα γραφεία του Συμβουλευτικού Κέντρου
Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπου παρέχονται
εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής για την
ψυχολογική, κοινωνική και νομική στήριξη των γυναικών θυμάτων βίας.
Στελεχώνεται με εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό:
ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και κοινωνιολόγο.

Οι υπηρεσίες παρέχονται
δωρεάν και διατηρείται το απόρρητο της συμβουλευτικής.
Απευθύνεται σε γυναίκες που έχουν υποστεί σωματική, ψυχολογική ή
οικονομική βία (ενδοοικογενειακή, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμό,
εμπορία και διακίνηση κ.ά.) Γενικότερα, απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες
που έχουν καταπατηθεί τα ατομικά τους δικαιώματα λόγω φύλου.
Στους στόχους του Συμβουλευτικού Κέντρου είναι μεταξύ άλλων η πολλαπλή
υποστήριξη των θυμάτων, καθώς και η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της
τοπικής κοινωνίας, με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση όλων των μορφών
βίας κατά των γυναικών.
Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα επισκέψεων και περιοδειών της
Δημοτικής παράταξης “ΑΝΑ.Σ.Α.” αλλά και στην ανάγκη συνεχούς επαφής και
ενημέρωσης με τους φορείς, τους συλλόγους και φυσικά τους κατοίκους του
Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Παύλος Α. Μιχαηλίδης
Υποψήφιος δήμαρχος –
Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης
“ΑΝΑ.Σ.Α.”