Συνεδριάζει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης

954

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 03/07/2018  ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (19η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσειs.
 2. Λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη διενέργεια ανοιχτού , ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπηρεσίας ¨Σίτιση Μουσικού Γυμνασίου-Λυκείου Αλεξανδρούπολης σχολικής περιόδου 2018 -2019¨ (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 3. Λήψη Απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου για έγκριση εκμίσθωσης του κυλικείου εντός Κλειστού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 και το Π.Δ. 270/81(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 4. Εκμίσθωση έκτασης για εγκατάσταση  ψυχαγωγικών παιχνιδιών, κατά την ετήσια εμποροπανήγυρη της 14ης Σεπτεμβρίου 2018 της Δημοτικής Ενότητας Φερών”(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)
 6. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο ¨Κατασκευή Νηπιαγωγείου στον Αύλειο Χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου ¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)
 7. Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο ¨Κατασκευή Λυκείου Φερών¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)
 8. Έγκριση Οριογραμμών για οριοθέτηση τμήματος ρέματος Υδατόρεμα ¨Ρεματάκι¨στον οικισμό Μεσημβρίας –Π.Ε. Έβρου¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)
 9. Ακύρωση της αριθ. 330/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ¨ Έγκριση διενέργειας προμήθειας “Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκω픨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)
 10. Έγκριση διενέργειας προμήθειας “Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων” (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γεώργιος)
 11. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων στα πλαίσια των «Βηρείων 2018» (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)
 12. Τροποποίηση-Συμπλήρωση της αριθ. 306/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ¨Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου¨ (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)