Εγκαίνια της 1ης Τ.ΟΜ.Υ Αλεξανδρούπολης (Τοπική Ομάδα Υγείας)

1451

Εγκαίνια της 1ης Τ.ΟΜ.Υ Αλεξανδρούπολης (Τοπική Ομάδα Υγείας) με την παρουσία του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας κ Βαρδαρού Σταμάτη. Μια τομή που θα δώσει λύσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στα προβλήματα των ασθενών της ευρύτερης περιοχής της Αλεξανδρούπολης.