Συνεργασία στην Αλεξανδρούπολη για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών

2387

Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την Παροχή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικής Βοήθειας σε Γυναίκες Θύματα Έμφυλης Βίας

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, επιβεβαιώνοντας την αμοιβαία  πρόθεσή τους να συνεργασθούν εγκαίρως και αποτελεσματικά για την ενίσχυση και επιτυχία του έργου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, προσήρθαν στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας.

Αντικείμενο της εν λόγω συνεργασίας είναι η παροχή δωρεάν Νομικών Υπηρεσιών και Νομικής Βοήθειας (Legal Aid), για τις νομικές – δικαστηριακές υποθέσεις που σχετίζονται με τις αστικές υποθέσεις (διαζύγιο, ασφαλιστικά μέτρα, διατροφής, επιμέλειας  τέκνων, κ.ά.) και με τις ποινικές υποθέσεις (αδικήματα κατά των γυναικών)  σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας (π.χ. ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, βιασμός, παράνομη διακίνηση και εμπορία γυναικών), οι οποίες είναι συμβουλευόμενες του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, καλύπτεται η εκπροσώπηση των συγκεκριμένων γυναικών τόσο εξωδικαστικά όσο και ενώπιον δικαστηρίων για τις νομικές υποθέσεις τους.

Ο σκοπός της συνεργασίας είναι διττός: αφενός, στοχεύει στην καταπολέμηση και εξάλειψη όλων των μορφών έμφυλης βίας, που υφίστανται οι γυναίκες ενισχύοντας στην πράξη τη δυνατότητα διευθέτησης νομικών ζητημάτων ή/και προσφυγής τους στη δικαιοσύνη, αφετέρου, ενθαρρύνει και υποστηρίζει τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης στην ανάληψη τέτοιων υποθέσεων.

Σε αυτό το διαμορφούμενο πλαίσιο, το Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης, αναγνωρίζοντας από κοινού την αναγκαιότητα ουσιαστικής συμβολής στην ενίσχυση των γυναικών θυμάτων της έμφυλης βίας, ως προαπαιτούμενο της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας, σχεδιάζουν και υλοποιούν δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης για την έμφυλη βία, καθώς και ενημερωτικά σεμινάρια σε μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης που επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις γυναίκες-θύματα βίας.