Επιστολή Δημοσχάκη για να προχωρήσει ο αναδασμός στα Αμπελάκια Ορεστιάδας

1496

Επιστολές για την δρομολόγηση των απαραίτητων μελετών που απαιτούνται για τον αναδασμό στην περιοχή Αμπελακίων, απέστειλε στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, ο βουλευτής κι Επίτιμος Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Αναστάσιος Δημοσχάκης ικανοποιώντας δίκαιο και πάγιο αίτημα των εμπλεκομένων ιδιοκτητών– αγροκτηνοτρόφων του χωριού!

Συγκεκριμένα η επιστολή, η οποία έρχεται σε συνέχεια προφορικών συζητήσεων που προηγήθηκαν, απεστάλη στον Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας και Θράκης, κ. Μέτιο, στον Αντιπεριφερειάρχη Έβρου κ.Πέτροβιτς, στον Δήμαρχο Ορεστιάδας, κ. Μαυρίδη, αλλά και στην διοίκηση του ΓΟΕΒ Ορεστιάδας. Σε αυτή προβάλλονται οι λόγοι που είναι απαραίτητη η ένταξη της περιοχής σε καθεστώς αναδασμού προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η απόδοση των καλλιεργειών και να ελαχιστοποιηθεί το κόστος παραγωγής.

 

Επιπρόσθετα στην επιστολή κατατίθενται συγκεκριμένες προτάσεις για την χρηματοδότηση και δρομολόγηση του αναδασμού, όπως για παράδειγμα η ένταξή του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΠ.Α.Α.Τ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» κι ενδεχομένως η ένταξη της μελέτης του συγκεκριμένου έργου στον Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Π.Α.Μ.Θ.

 

Ακολουθεί το περιεχόμενο της επιστολής:

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν. ΕΒΡΟΥ

 

Στα πλαίσια της αγροτικής ανασυγκρότησης του νομού προς την κατεύθυνσή της μείωσης του κόστους παραγωγής, της διευκόλυνσης της διάθεσης των μέσων προς τους αγρότες, προκειμένου να αυξηθεί η αγροτική παραγωγή θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο της δημιουργίας αναδασμών σε διάφορες  περιοχές του νομού.

Σε συνέχεια των προφορικών συζητήσεων που έχουν προηγηθεί, επανερχόμαστε και γραπτώς με την παρούσα επιστολή για  να επισημάνουμε την αναγκαιότητα της δημιουργίας αναδασμού στην αγροτική περιοχή του οικισμού Αμπελακίων, ένα θέμα που απασχολεί εδώ και καιρό την συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό που ενδεχομένως θα χαρακτηριζόταν ως θετική εξέλιξη θα είναι η ένταξη της μελέτης του έργου του αναδασμού σε κάποιο από τα τρέχοντα προγράμματα.

Θα  πρέπει λοιπόν  να εξετασθεί το ενδεχόμενο της ένταξής του παραπάνω έργου ως πρόταση της Π.Α.Μ.Θ., στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Π.Α.Α. 2014-2020 Μέτρο 4.3.1 «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» προκειμένου να δρομολογηθεί η σύνταξη της μελέτης . Όπως επίσης θα πρέπει ενδεχομένως να εξετασθεί και η περίπτωση της ένταξης της μελέτης  του συγκεκριμένου έργου στο Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Αν. Μακ. Θράκης.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι παρόμοιες επιστολές έχουν αποσταλεί και στους υπόλοιπους θεσμικούς παράγοντες τις περιοχής παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες

ενέργειες από μέρους σας προκειμένου το παραπάνω έργο να τεθεί σε τροχιά εκτέλεσης.