Δασαρχείο Σουφλίου: Αναστολή της απαγόρευσης θήρας

1550

Από το Δασαρχείο Σουφλίου ανακοινώνεται ότι αναστέλλεται η υπό Αριθ. Πρωτ. 18350/22-08-2016 (ΦΕΚ Β´ 2993/2016 και με ΑΔΑ:6ΒΑ8ΟΡ1Υ-ΠΓ4) απαγόρευση θήρας, λόγω βελτίωσης των καιρικών συνθηκών από 19-01-2017.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δασαρχείο Σουφλίου στο τηλ. 2554022656.

Η Αναπληρώτρια Δασάρχης

Γιαννούλα Διαγκάκη
Δασοπόνος Α΄βαθμού

www.dasarxeio.com