Επιμελητήριο Έβρου: Νέες Διατάξεις για την Χρήση Μουσικής και Μουσικών Οργάνων

1089

Το Επιμελητήριο Έβρου ενημερώνει τα μέλη του ότι σύμφωνα με πρόσφατο νόμο που δημοσιεύτηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2016, απλουστεύονται οι διαδικασίες για την χρήση Μουσικής και Μουσικών Οργάνων στα Καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 4442/2016 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016 η άδεια μουσικών οργάνων και η σχετική παράταση ωραρίου που χορηγούνταν από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο καταργούνται. Με τα νέα δεδομένα το κατάστημα για την χρήση μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων, υποχρεούται να καταθέσει σχετική δήλωση μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριότητας και Ελέγχων (ΟΠΣΑΔΕ) του άρθρου 14 του Νόμου 4442/2016 το οποίο είναι σε διαδικασία σύστασης. Μέχρι την ενεργοποίηση του ΟΠΣΑΔΕ το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος οφείλει να υποβάλει την γνωστοποίηση στον Δήμο είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).

Δεν απαιτείται έκδοση προηγούμενης άδειας της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης και η χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νέου νόμου.

 

Για την παράταση άδειας χρήσης  μουσικής και μουσικών οργάνων πέραν του ωραρίου  που ορίζει η 3/1995 Αστυνομική Διάταξη -22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την 23.00 ώρα τη θερινή – ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει αίτηση για την παράταση του ωραρίου. Η αίτηση εξετάζεται με βάση το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους. Για τα κέντρα που λειτουργούν σε κλειστό χώρο ορίζεται παράταση έως τις 3.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν σε ανοικτό χώρο μέχρι τις 02.00 ώρα, αν και εφόσον κριθεί ότι δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.

 

Διαβάστε το κείμενο του Νόμου 4442/2016