Μας έδωσε η Κομισιόν 2,25 δισ. ευρώ ; Όχι,…

852
H Ευρωπαϊκή «βοήθειας» για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής στη Θεσσαλία από το KReport :
«Μας έδωσε η Κομισιόν 2,25 δισ. ευρώ ; Όχι,. Αυτό που μας έδωσε είναι «ευελιξίες», δηλαδή το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε κεφάλαια που ήδη μας έχουν κατανεμηθεί από τα ευρωπαϊκά ταμεία, για να αποζημιώσουμε πληγέντες και να αποκαταστήσουμε καταστροφές. Όσον αφορά το φρέσκο χρήμα, ίσως πάρουμε περί τα 150 εκατ. ευρώ -περί αυτού πρόκειται.
Αναλυτικά:
Ταμείο Ανάκαμψης: Πήραμε την άδεια να απ εντάξουμε έργα ύψους περί τα 500 εκατ. ευρώ που είχαν ενταχθεί αλλά δεν έχουν συμβολαιοποιηθεί, και να τα αντικαταστήσουμε με άλλα που θα αποκαθιστούν καταστροφές.
Προγράμματα ΕΣΠΑ: Πήραμε την άδεια να μην επιστρέψουμε τα κεφάλαια που δεν μπορέσαμε να απορροφήσουμε από το ΕΣΠΑ 2014-20 και να τα χρησιμοποιήσουμε για αποζημιώσεις.
Ταμείο Αλληλεγγύης: περί τα 100 εκατ. ευρώ, (αυτό θα είναι το φρέσκο χρήμα), μαζί με λίγες δεκάδες εκατ. που θα πάρουμε από το Γεωργικό Ταμείο.
Με αυτά και μ’ εκείνα, έτσι προκύπτει το μαγικό νούμερο 2,25 δισ. ευρώ.
Πήραμε, τέλος, τη διαβεβαίωση ότι θα μπορούμε να αποζημιώσουμε με εθνικούς πόρους τις καταστροφές στην αγροτική οικονομία του θεσσαλικού κάμπου, ήτοι να πληρώσουν οι ΕΛΓΑ αποζημιώσεις, χωρίς αυτό να θεωρηθεί παραβίαση του καθεστώτος των κρατικών ενισχύσεων».