Δημόσιο: Για ποιους συνταξιούxους θα εφαρμοστούν οι μειώσεις του νόμου Κατρούγκαλου

1197

Τις εξαιρέσεις στον γενικό κανόνα σύμφωνα με τον οποίο ο υπολογισμός των συντάξεων όσων δημοσίων υπαλλήλων και ένστολων αποχώρησαν από την υπηρεσία τους έως και τις 12 Μαΐου 2016 θα γίνεται με το παλαιό συνταξιοδοτικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι 31-12-2014 καταγράφει ο εργατολόγος Στράτος Μαρκέτος* σε άρθρο του στην aftodioikisi.gr.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο κ. Μαρκέτος:

Με εγκύκλιο που εξέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στις 14-11-2016, καθορίζονται οι ομάδες των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων του Δημοσίου που θα δουν τις καταβαλλόμενες συντάξεις τους να μειώνονται από 15% έως και 25% λόγω του νέου τρόπου υπολογισμού που προβλέπεται στα άρθρα 8 και 28 του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016 .

Ειδικότερα, στον γενικό κανόνα σύμφωνα με τον οποίο ο υπολογισμός των συντάξεων όσων αποχώρησαν από την υπηρεσία τους έως και τις 12 Μαΐου του 2016 θα γίνεται με το παλαιό συνταξιοδοτικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι 31-12-2014, προβλέπονται οι παρακάτω εξαιρέσεις:

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1) Υπάλληλοι που αποχώρησαν απο την υπηρεσία τους έχοντας συμπληρώσει τα απαιτούμενα απο τον νόμο έτη για κατοχύρωση συνταξιοδοτικού αιτήματος (τουλάχιστον 15) αλλά όχι και την ηλικία.

Για τους υπαλλήλους αυτούς, λόγω του ότι η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τη συμπλήρωση όλων των προϋποθέσεων (έτη ασφάλισης και ηλικία) επέρχεται από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά, ο τρόπος υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών τους θα γίνει βάσει των διατάξεων του νεώτερου νόμου 4387/2016.

 

2) Υπάλληλοι που παρέμειναν στην υπηρεσία τους πέραν του νομίμου χρόνου κατά τον οποίο θα έπρεπε να απολυθούν αυτοδικαίως απο το Δημόσιο, εφόσον η μεταγενέστερη απόλυση έγινε απο 13 Μαΐου 2016 και μετά.

Οι υπάλληλοι της κατηγορίας αυτής, παρά το γεγονός οτι κατά την ημερομηνία που θα έπρεπε αυτοδικαίως να αποχωρήσουν από την υπηρεσία τους θεμελίωναν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, θα δουν λόγω της παραμονής τους στην υπηρεσία, τις συντάξεις τους να υπολογίζονται βάσει του νέου νόμου αφού η έξοδός τους δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι τις 13 Μαΐου 2016.

 

3) Συνταξιούχοι πριν την 12η Μαΐου 2016, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο επανήλθαν στην ενεργό υπηρεσία έστω και για μία ημέρα, από 13 Μαΐου 2016 και ύστερα.

Οι παραπάνω συνταξιούχοι θα δουν τις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις τους, οι οποίες είχαν υπολογιστεί με το παλαιό καθεστώς, να αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4387/2016, αφού η επιστροφή στην ενεργό υπηρεσία μεταβάλλει χρονικά την ημερομηνία εξόδου τους σε χρόνο μετά τις 13 Μαΐου 2016.

Επιπλέον, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας εξόδου τους από την υπηρεσία τους, μειώσεις στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις αναμένεται να δουν και πολλοί συνταξιούχοι του Δημοσίου οι οποίοι λαμβάνουν δύο ή περισσότερες συντάξεις από την ίδια αιτία.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, από 01-01-2017 ο νέος φορέας κοινωνικής ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) θα καταβάλλει στους παραπάνω συνταξιούχους, μία σύνταξη, που θα ισούται με το σύνολο των μέχρι 31-12-2016 καταβαλλόμενων συντάξεων. Αύτο με τη σειρά του αναμένεται να οδηγήσει στην επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης σε χιλιάδες συνταξιούχους που μέχρι σήμερα εξαιρούνταν.

Αντιθέτως, σε διπλοσυνταξιούχους από διαφορετικές αιτίες ο Ε.Φ.Κ.Α. θα συνεχίσει να καταβάλλει αυτές όπως ίσχυε προ του νόμου 4387/2016 και επομένως δεν θα υπάρξουν νέες μειώσεις.

 

ΕΝΣΤΟΛΟΙ

Για τους ενστόλους ισχύουν οι ίδιες συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις που αναφέρθηκαν για τους πολιτικούς υπαλλήλους με εξαίρεση το γεγονός οτι η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών τους επέρχεται από την 1η Ιουλίου 2016 και όχι από την 12 Μαΐου του ίδιου έτους.

 

www.aftodioikisi.gr