Βασίλης Μαυρίδης: Τεχνικός Ασφάλειας, Άδειες καταστημάτων, Σχέδια ΔΕΗ -Μελέτη & Επίβλεψη Ηλεκτρομηχανολογικών έργων

  2474

  Βασίλειος Μαυρίδης: Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ

  -Τεχνικός Ασφάλειας

  -Άδειες καταστημάτων

  -Σχέδια ΔΕΗ -Μελέτη & Επίβλεψη Ηλεκτρομηχανολογικών έργων

  14ης Μαΐου 1, 3ος όροφος Αλεξανδρούπολη

  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6942 053 410

  e-mail: mavridisbill@yahoo.gr