ΔΠΘ: Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών

503

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μονοετούς διάρκειας στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών .