Έγκριση 57 προσλήψεων για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και ΔΕΥΑΑ, από το ΥΠΕΣ

1062

ΥΠΕΣ: Εγκρίνει 1.371 προσλήψεις σε ΟΤΑ

Στην έγκριση 1.371 προσλήψεων σε ΟΤΑ προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών το τελευταίο διάστημα.

Δείτε αναλυτικά:

Έγκριση πρόσληψης τριάντα επτά (37) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α’ βαθμού

Έγκριση πρόσληψης είκοσι ενός (21) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ, για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών

Έγκριση πρόσληψης πεντακοσίων πενήντα ενός (551) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α’ βαθμού

Η πρόσληψη ογδόντα τριών (83) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ της χώρας.