Δ. Ε. Υ. Α. Αλεξανδρούπολης: Ενημέρωση – Εργασίες ΚΑΙ τις ώρες κοινής ησυχίας

621

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΗΣΥΧΙΑΣ

Η Δ. Ε. Υ. Α. Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους κατοίκους της περιοχής του Αγ.
Βασιλείου και πιο συγκεκριμένα αυτούς που διαμένουν στην περιοχή που περικλείεται από τις
οδούς Κολοκοτρώνη, Κατακουζηνού, Κουταβού και Χατζοπούλου, ότι προκειμένου να
ολοκληρωθούν τα έργα που εκτελούνται για την ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ και να
ασφαλτοστρωθούν οι ανωτέρω οδοί μέχρι το Πάσχα, θα εργάζονται με ειδική άδεια που
εκδόθηκε από την ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και τις ώρες κοινής ησυχίας, ήτοι από τις 15:30 έως την
17:30.
Παρακαλούμε για την κατανόηση των συμπολιτών μας διότι οι ανωτέρω εργασίες δεν
επιδέχονται αναβολής και αποσκοπούν στην κοινή ωφέλεια των πολιτών.