Νέο ΔΣ στον Σύλλογο Θρακιωτών Βρυξελλών

783
Το νέο ΔΣ στον Σύλλογο Θρακιωτών Βρυξελλών
Μπαμπατζίκης Κωνσταντίνος – πρόεδρος
Θεόδωρου Στέφανος – Αντιπρόεδρος
Μπαρμπαγεωργόπουλος Βίκυ – γραμματέας
Sablon Christophe – trésorier
Vasiliadis Evmorfia – relation publique
Τεμπελάκης Στέφανος – υπεύθυνη φορεσιά
Demarest Barbara
Βασιλόπουλος Θίο