Εγνατία Οδός: Ρομπότ και drones στις σήραγγες- Μια καινοτόμος λύση στον αυτοκινητόδρομο

811

Μια πρωτοποριακή μέθοδο, που περιλαμβάνει ρομπότ διαφόρων χρήσεων για τις δραστηριότητες επιθεώρησης, ελέγχου και αξιολόγησης των σηράγγων και ταυτόχρονα να βελτιώσουν την ασφάλεια του προσωπικού της επιθεώρησης και να μειώσουν το απαιτούμενο χρόνο και το απαιτούμενο κόστος, ακολουθεί η Εγνατία Οδός.

Μέσω του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος PILOTING, στο οποίο συνεργάζονται 13 φορείς έξι χωρών, η Εγνατία Οδός πραγματοποίησε πολυήμερες δοκιμές σε δύο σήραγγες του αυτοκινητόδρομου στο Μέτσοβο, στη Βόρεια Ελλάδα, με ρομπότ και TT-Drone.

Κατά τις δοκιμές δοκιμάστηκαν τα ρομπότ που αναπτύχθηκαν στο πρόγραμμα για την επιθεώρηση της οδικής σήραγγας Μετσόβου (μήκους 3,5 χλμ) και της υδραυλικής σήραγγας μεγάλου ορύγματος. Τα κύρια σενάρια που δοκιμάστηκαν σύμφωνα με τους διαφορετικούς τύπους επιθεώρησης ήταν τα εξής:

Το ρομποτικό όχημα CART από τη ROBOTNIK, ένα προηγμένο robot εδάφους σχεδιασμένο για γενική επιθεώρηση σηράγγων (με χρήση εικόνων και αισθητήρων LIDAR). Το robot εδάφους είναι σε θέση να κινείται αυτόνομα, με ακρίβεια και με ασφάλεια, σε περιοχές χωρίς δορυφορική κάλυψη (περιβάλλον GNSS) χάρη στους αλγόριθμους πλοήγησης που αναπτύχθηκαν από τη SINTEF και τη ROBOTNIK.

Το ελικόπτερο TT-DRONE από τη USE που έχει αναπτυχθεί για λεπτομερή οπτική επιθεώρηση συγκεκριμένων περιοχών των σηράγγων. Είναι ένα drone συνδεμένο στο ρομπότ εδάφους για να μπορεί να πετάει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το drone μπορεί επίσης να πλοηγηθεί αυτόνομα και με ακρίβεια (χωρίς πιλότο) ώστε να λάβει εικόνες από τις περιοχές ενδιαφέροντος.

Επιθεωρούν ψηφιακά τις σήραγγες
Όλες αυτές οι τεχνολογίες έχουν ενσωματωθεί στην πλατφόρμα PILOTING I&M ώστε να αναπτυχθεί μια πλήρως ολοκληρωμένη ψηφιακή λύση επιθεώρησης με τη χρήση ρομπότ. Τα τελικά αποτελέσματα επιθεώρησης που έλαβαν χώρα στις σήραγγες της Εγνατίας Οδού, αξιολογούνται από ομάδα μηχανικών της «Εγνατία Οδός ΑΕ», συγκριτικά με τα αποτελέσματα των συμβατικών συμβατικά επιθεωρήσεών τους.

Αυτές οι εξελίξεις καθιερώνουν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PILOTING ως φάρο καινοτομίας και βιωσιμότητας για την επιθεώρηση σηράγγων παγκοσμίως. Τα ευρήματα και οι λύσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο αυτού του έργου αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση των μελλοντικών εμπορικών προϊόντων μετά την ολοκλήρωση του έργου στα τέλη του 2023.

Τι είναι η CATEC
Η έλλειψη επενδύσεων για την ανανέωση των γερασμένων υποδομών, όπως οι σήραγγες και οι γέφυρες, απαιτεί αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των επιθεώρησεων και συντηρήσεων, ώστε να διατηρηθούν τα απαραίτητα επίπεδα ασφάλειάς τους.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ένα ερευνητικό πρόγραμμα υπό τον συντονισμό της εταιρείας Advanced Center for Aerospace Technologies (CATEC) και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το PILOTING, που αποτελείται από 13 εταιρείες και ακαδημαϊκά εργαστήρια από την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ελβετία, τη Γαλλία, τη Νορβηγία και την Ολλανδία, δρομολογήθηκε πριν από τρία χρόνια.

Αυτή η ερευνητική δράση έχει ως στόχο την ανάπτυξη ρομποτικών, εναέριων και επίγειων, συστημάτων με χαρακτηριστικά και τεχνολογίες που προσαρμόζονται σε κάθε τύπο υποδομής και τις ανάγκες του, για την επιθεώρηση και συντήρησή του.

Η CATEC είναι ένα κέντρο προηγμένης τεχνολογίας που βοηθά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αεροδιαστημικών εταιρειών μέσω τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας, δημιουργίας γνώσης, μεταφοράς τεχνολογίας και προηγμένων υπηρεσιών. Τη διαχειρίζεται το Andalusian Foundation for Aerospace Development (FADA), και διαθέτει προσωπικό που αποτελείται από περισσότερους από 80 ειδικούς και τεχνικούς.

Κατά τη διάρκεια της δεκαπενταετούς ιστορίας της, έχει γίνει ένα από τα πιο ενεργά τεχνολογικά κέντρα σε εθνικά και ευρωπαϊκά R&D (έρευνας και ανάπτυξης) έργα, ξεχωρίζοντας σε τομείς όπως η ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών και εφαρμογών και στην 4η βιομηχανική επανάσταση, σε μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα ή drones (UAS/ RPAS), σε εναέρια ρομποτική και μη- καταστροφικές δοκιμές.

Αυτή τη στιγμή εργάζεται σε περισσότερα από 60 έργα R&D, τόσο με δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς όσο και με εταιρείες, ως επικεφαλής αρκετών εξ αυτών σε πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων όπως το Horizon Europe της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από την πλευρά της, η Εγνατία Οδός ΑΕ έχει μελετήσει, κατασκευάσει και από το 2009 επιθεωρεί δεκάδες χιλιόμετρα από δίδυμες οδικές σήραγγες στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού. Συμβάλλει με την εμπειρία της στον ορθό προσανατολισμό της έρευνας και της επαλήθευσης πεδίου των υπό ανάπτυξη ρομποτικών τεχνολογιών αυτόνομης επιθεώρησης, ώστε να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες ελέγχου και αξιολόγησης των εν λειτουργία σηράγγων.

Πηγή: gocar.gr