Δήμος Αλεξανδρούπολης & Επαγγελματίες: Συζήτηση για την διαχείριση ογκωδών αποβλήτων

481
Συνάντηση του δημάρχου Ioannis Zampoukis – Γιάννης Ζαμπούκης με επαγγελματίες για την αντιμετώπιση της άναρχης εναπόθεσης στρωμάτων στα πεζοδρόμια με στόχο να δοθεί άμεση λύση σε ένα συχνό θέαμα που δεν αρμόζει στη πόλη μας, αυτό της άναρχης εναπόθεσης στρωμάτων σε πεζοδρόμια, χωρίς πρότερη ειδοποίηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
Προκειμένου να διευκολυνθεί η επίλυση του ζητήματος της παράνομης τοποθέτησης ογκωδών αντικειμένων δίπλα σε κάδους και ειδικότερα των στρωμάτων, συμφωνήθηκε οι επαγγελματίες να παίρνουν το παλιό στρώμα με την παράδοση του νέου και να το εναποθέτουν σε συγκεκριμένο χώρο με τη σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας, από όπου θα παραλαμβάνεται για ανακύκλωση.
*Υπενθυμίζεται ότι η εναπόθεση ογκωδών αποβλήτων χωρίς προηγούμενη επικοινωνία, συνεννόηση και άδεια από την Υπηρεσία Καθαριότητας απαγορεύεται αυστηρά για λόγους ασφάλειας και προστασίας της υγείας των κατοίκων, αλλά και για λόγους αισθητικής και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο.