Μαυρόγυπες εγκαθίστανται σε φωλιές στην Ανατολική Ροδόπη για πρώτη φορά μετά από 31 χρόνια

818

Δύο ζευγάρια μαυρόγυπων εγκαταστάθηκαν σε φωλιές στην Ανατολική Ροδόπη μετά από 31 χρόνια.

Σύμφωνα την ανακοίνωση της Βουλγαρικής Εταιρείας για την Προστασία των Πτηνών (BSPB) που έγινε την Τετάρτη, οι μαυρόγυπες απελευθερώθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον το 2022.

Τα πουλιά, που είναι πλέον τεσσάρων ετών, εγκαταστάθηκαν στην περιοχή 14 μήνες μετά την έναρξη των δραστηριοτήτων για την αποκατάσταση του πληθυσμού των μαυρόγυπων στο τμήμα της ανατολικής Ροδόπης που ανήκει στη Βουλγαρία.

Οι δράσεις για την επιστροφή του μαυρόγυπα οργανώνονται από τη Βουλγαρική Εταιρεία για την Προστασία των Πτηνών σε συνεργασία με το Ίδρυμα Rewilding Rhodopes και χρηματοδοτείται από τη Rewilding Europe.