Πολιτισμός: Ετήσια Γ.Σ. μελών του Πολιτιστικού Συλλόγου Ακρίτες

679
Την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκαν, η ετήσια Γ.Σ. μελών του Συλλόγου καθώς και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και ανάδειξη νέας ελεγκτικής επιτροπής.
Την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024, συγκεντρώθηκαν τα πέντε (5) τακτικά εκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. που υπερίσχυσαν σε αριθμό σταυρών στις εκλογές.
Τα μέλη του Δ.Σ ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους το υπ’ αρ. 1/24-01-2024 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου, το υπ’ αρ. 1/24-01-2024 Πρακτικό Εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής και σε πιστή εφαρμογή των υπ’ αρ. 12 και 13 άρθρων του Καταστατικού του Συλλόγου, αποφάσισαν ομόφωνα την ανάδειξη και τη συγκρότηση σε σώμα, ως ακολούθως :
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Στράτος Αθανάσιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : Αραμπατζής Θεόδωρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ : Παγώνη Ταρσή
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Παπουτσής Χρήστος
ΤΑΜΙΑΣ : Δημοπούλου Έλενα
Η χρονική διάρκεια της θητείας του άνω Δ.Σ ορίζεται σε δύο (2) χρόνια.