Ναϊτίδης: Υπογειοποίηση αρδευτικού δικτύου του Πετάλου – Προϋπολογισμός έργου με ΦΠΑ : 9.920.000,00€

670
Στις 3/1/2024 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Α.Α.) 2014-2022 ΜΕΤΡΟ 4.3.1.: συνολικού ποσού 124.000.000,00 € για έργα εγγείων βελτιώσεων στο παραπάνω μετρο συνολικά στην χώρα.
α) το πολύ μικρό χρονικό περιθώριο υποβολής πρότασης β) ότι υπάρχει μια αρχική μελέτη ο οποία χρήζει επικαιροποίησης για την υπογειοποίηση του αρδευτικού δικτύου του Πετάλου του ΤΟΕΒ Φερών – Πέπλου.
γ) ότι δικαίωμα υποβολής έχουν το Υπουργείο και Περιφέρειες και έχοντας υπόψη την ανωτέρω πρόσκληση, συμμετείχε σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Έβρου κ. Πουλιλιό, το ΤΟΕΒ Φερών – Πέπλου τον κ. Kostas Alexandris και κατάφερε να παραδώσει (29-1-2024) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης πλήρη την μελέτη για την #υπογειοποίηση του #αρδευτικού_δικτύου του #Πετάλου_Πέπλου.
Σε μια τέτοια προθεσμία που δόθηκε, οι 20 περίπου ημέρες για την ολοκλήρωση των μελετών, αποτελούν επιτυχία, με την αρωγή της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου Περ Αν. Μακ. Θράκης και κυρίως από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης που φέρει και την βασική ευθύνη για την υποβολή της τεχνικής πρότασης.
Το εμβληματικό αυτό έργο θα αποτελέσει σταθμό και ορόσημο για τον Πρωτογενή Τομέα της χώρας καθώς θα εκτελεστεί στο πλέον ακριτικό και ευαίσθητο χερσαίο συνοριακό σημείο της Ελλάδος και εδραιώνει την παρουσία των ακριτών αγροτών στα σύνορα, συμβάλλοντας στην οικονομική τους ανάπτυξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης κ του Νομού Έβρου.
Η έγκριση της χρηματοδότησης του έργου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ζωτικής σημασίας για τους αγρότες του Έβρου, επιτάσσεται από το εθνικό συμφέρον γι’ αυτό και είναι αδιαπραγμάτευτη απαίτηση μας.
Προϋπολογισμός έργου με ΦΠΑ : 9.920.000,00€ (εννέα εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ)
Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας Τεχνικών Έργων & Πολεοδομίας