Λουκία Σαράντη (ΣΒΕ): Το μοντέλο των μεταναστών – εργατών γης να χρησιμοποιηθεί και στη Βιομηχανία

1118

Η έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού το Νο1 πρόβλημα της Βιομηχανίας σήμερα – Οι προτάσεις του ΣΒΕ στα μεγάλα ζητήματα – Καμπανάκι για τις επιπτώσεις της κρίσης στο Σουέζ

Η αδυναμία εξεύρεσης προσωπικού αποτελεί σήμερα το Νο1 πρόβλημα της Βιομηχανίας, ειδικά στην επαρχία λόγω του δημογραφικού και ως εκ τούτου θα πρέπει να υπάρξουν άμεσα λύσεις, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης απασχόλησης μεταναστών με διακρατικές συμφωνίες στο μοντέλο που έχει εφαρμοστεί κυρίως για τους «εργάτες γης», σύμφωνα με την Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος κα Λουκία Σαράντη.

Μέσω της κας Σαράντη ο Σύνδεσμος κρούει παράλληλα καμπανάκι για τη φθίνουσα πορεία της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών βιομηχανιών λόγω του επιπρόσθετου κόστους που έχει να αντιμετωπίσει λόγω της πράσινης μετάβασης αλλά και των τεράστιων προβλημάτων στις υποδομές. Γι’ αυτό και ζητεί υιοθέτηση και επιτάχυνση πολιτικών και δράσεων για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της ελληνικής βιομηχανίας, που όπως σημείωσε προσφέρει τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία από κάθε άλλο τομέα οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα. Ειδικά σε μία περίοδο όπου έρχεται να προστεθεί μία νέα κρίση, αυτή στα ανοικτά της Υεμένης που κρατά επί της ουσίας κλειστή τη δίοδο προς τη διώρυγα του Σουέζ διαταράσσοντας εκ νέου την εφοδιαστική αλυσίδα.

Πρώτο στη λίστα των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν, σύμφωνα με την Πρόεδρο του ΣΒΕ, είναι η δημιουργία μίας δεξαμενής κατάλληλου και επαρκούς προσωπικού, ώστε να καλυφθεί η έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού που σήμερα παρατηρείται στη Βιομηχανία.

Στις λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν η ίδια συμπεριέλαβε την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του «Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», την ορθή διασύνδεση της τεχνικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας με θέσπιση της υποχρεωτικότητας πρακτικής άσκησης, τη χρηματοδότηση από φορείς ιδιωτικού τομέα για τεχνική εκπαίδευση, την παροχή ισχυρών κινήτρων για την ανάσχεση του κύματος αστυφιλίας, καθώς και νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε πρόσφυγες και μετανάστες να απασχοληθούν στη βιομηχανία.

Για το τελευταίο η ίδια σημείωσε πως το μοντέλο που έχει αναπτυχθεί με τις ψηφιακές πλατφόρμες για τους εργάτες γης που έρχονται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στη χώρα με αποκλειστικό σκοπό την απασχόληση τους, μπορεί να εφαρμοστεί ευρέως και στη Βιομηχανία, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως γίνονται επ αυτού συζητήσεις με άλλους φορείς αλλά και την κυβέρνηση.

Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα, όπως σημείωσε, είναι η έλλειψη βασικών υποδομών που πλήττουν ευθέως την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής Βιομηχανίας.

«Αν εξαιρέσουμε τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, όλα τα υπόλοιπα δεν έχουν καν υποδομή εμπορικών λιμανιών.

Στην Αλεξανδρούπολη για παράδειγμα αναγκαζόμαστε να κατεβάσουμε μηχανήματα και προσωπικό για να φορτώνουμε με ίδια μέσα τα πλοία», σημείωσε η κα Σαράντη, η οποία επίσης είναι Πρόεδρος της γνωστής Βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου, Ακρίτας.

«Αντίστοιχα δεν υπάρχουν συνδέσεις με το σιδηρόδρομο. Ούτε καν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης! Οπότε μη γελιόμαστε Βιομηχανία χωρίς σιδηρόδρομο και λιμάνια δεν μπορεί να υπάρξει. Είναι τεράστιο το κόστος και όλο αυτό μας δημιουργεί ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι άλλων χωρών, και δη γειτονικών όπου αυτά είναι θέματα λυμένα!», σημείωσε.

«Έχουμε προτείνει λύσεις όπως η ενίσχυση της «χωρητικότητας» του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η αναβάθμιση των υποδομών internet «υψηλών ταχυτήτων», η αναβάθμιση των υποδομών των λιμανιών της Πρέβεζας και της Αλεξανδρούπολης.

Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, πρέπει να εστιάσουμε ιδίως στην επιτάχυνση των διαδικασιών ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου της ΔΕΘ και στα έργα επέκτασης του προβλήτα 6 του λιμένα της Θεσσαλονίκης», σημείωσε επίσης η κα Σαράντη.

Στις προτάσεις που καταθέτει ο ΣΒΕ συμπεριλαμβάνεται η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της χώρας και η μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με στόχο την αύξηση των εξαγωγών στο 60% του ΑΕΠ ως το 2030 μέσω της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και ενίσχυσης της εξωστρέφειας. «Χρειάζεται όμως, πέρα από την ταχύτατη εξειδίκευση της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία», δημιουργία φιλικού νομοθετικού πλαισίου για τις επενδύσεις και κωδικοποίηση του, ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και μείωση της φοροδιαφυγής. Είναι σημαντικό να δοθεί μια ανάσα στις επιχειρήσεις, με κατάργηση ειδικών τελών και επιβαρύνσεων -όπως π.χ. η εισφορά ποσοστού 0,6% της ΑΝΕ 128 στα δάνεια», σημειώνει.

Για την κάλυψη του τεχνολογικού ελλείμματος της χώρας ο ΣΒΕ προτείνει επίσης αυξημένη χρηματοδότηση σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την τεχνολογική ανάπτυξη, παροχή ειδικών και αυξημένων κινήτρων για προσέλκυση ξένων επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας, δημιουργία προγραμμάτων ανάσχεσης του brain drain και προσέλκυσης Ελλήνων του εξωτερικού και αλλοδαπών στελεχών υψηλής εξειδίκευσης.

Αντίστοιχα για την δημιουργία ενός «φιλικού» ρυθμιστικού περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων ο ΣΒΕ θέτει ως απαραίτητες προϋποθέσεις την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, εκ των προτέρων αξιολόγηση των επιπτώσεων κάθε νέας νομοθετικής παρέμβασης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ψηφιοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και περαιτέρω απλούστευση του ισχύοντος πλαισίου.

«Απολύτως καθοριστική για το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας, όμως είναι και η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης», σημείωσε η κα Σαράντη. Εξήγησε δε, πως η ανάγκη αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης και προσαρμογής στις αρχές της πράσινης οικονομίας, διαμορφώνουν ένα νέο επιχειρηματικό πρότυπο. Στο πλαίσιο αυτό «χρειάζονται καμπάνιες ενημέρωσης, ενθάρρυνση και παροχή κινήτρων στις βιομηχανίες, αυξημένη χρηματοδότηση επενδύσεων και προγραμμάτων, για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τις αρχές της «κυκλικής οικονομίας».

Για τα τιμολόγια ενέργειας, που εξακολουθούν να παραμένουν σημαντικός παράγοντας επιβάρυνσης για τη Βιομηχανία παρά τη μερική αποκλιμάκωση τους, ο ΣΒΕ προτείνει ευνοϊκές πολιτικές για την εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ από επιχειρήσεις, την κατάργηση του πλαφόν στα διμερή συμβόλαια των βιομηχανιών με παραγωγούς, την επιτάχυνση της έγκρισης του μηχανισμού κρατικής ενίσχυσης των βιομηχανικών PPAs, την επαναφορά των χρεώσεων ΥΚΩ στα προ κρίσης επίπεδα και την ειδική πρόβλεψη για προστασία των επιχειρήσεων από την πιθανή αύξηση των τιμών.

Τέλος, για την καινοτομία, θέση του ΣΒΕ είναι ότι αυτή μπορεί να δώσει νέα ώθηση ανάπτυξης και παράλληλα να εξασφαλίσει τη χώρα έναντι νέων εξωγενών κρίσεων. Ως εκ τούτου προτείνει τη μετατόπιση πόρων, τη χρηματοδότηση της έρευνας και της εισροής νέων διακεκριμένων επιστημόνων στα ΑΕΙ, καθώς και τη συμμετοχή επιφανών μελών της επιχειρηματικότητας σε διοικητικά συμβούλια ΑΕΙ και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Επίσης ζητεί τη διοχέτευση πόρων των Ταμείων Συνοχής και της αναμόρφωσης του Ταμείου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης κατά προτεραιότητα σε επιχειρήσεις που είναι σε θέση να εξάγουν υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες.

«Πετυχαίνοντας μικρές και μεγάλες νίκες σε κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα, μπορούμε να ισχυροποιήσουμε στην πράξη τις ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Για να τα καταφέρουμε, πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να ενώσουμε δυνάμεις και να συμφωνήσουμε στην υλοποίηση, βήμα προς βήμα, ενός σχεδίου που να θέτει ως προτεραιότητα την περιφερειακή ανάπτυξη και να καθιστά πρωταγωνίστρια την ελληνική βιομηχανία», καταλήγει το προεδρείο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.

https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/epixeiriseis/loukia-saranti-sve-to-montelo-ton-metanaston-ergaton-gis-na-chrisimopiithi-ke-sti-viomichania/