Βολές του στρατού στο πεδίο βολής “Ψηλός Στάλος”

566

Από την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 24 έως την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 24 από 8:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ θα εκτελούνται βολές με πραγματικά πυρά στο ΠΒ «ΨΗΛΟΥ ΣΤΑΛΟΥ»

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα χωριά: ΒΡΥΣΙΚΑ –ΑΣΒΕΣΤΑΔΕΣ– ΚΥΑΝΗ – ΚΟΥΦΟΒΟΥΝΟ –ΑΜΟΡΙΟ – ΛΑΒΑΡΑ – ΜΑΝΔΡΑ – ΠΡΩΤΟΚΚΛΗΣΙ –ΜΑΥΡΟΚΚΛΗΣΙΟ – ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟ.

Στην υπόψη περιοχή, τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η κυκλοφορία ατόμων, οχημάτων και ποιμνίων για αποφυγή ατυχημάτων.

Παρακαλείται, όποιος μετά το πέρας των βολών, βρει οποιοδήποτε είδος πυρομαχικού που δεν έχει εκραγεί, ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΑΓΓΙΖΕΙ αλλά να επισημάνει τη θέση του και να ειδοποιεί τις πλησιέστερες Αστυνομικές ή Στρατιωτικές Αρχές.