Διδυμότειχο: 1900 / Στρατώνες Οθωμανικού Ιπππικού – Οθωμανικό Τάγμα Πεζικού

1002
Δύο φωτογραφίες από το Διδυμότειχο μας ταξιδεύουν πίσω στο χρόνο, το 1900.
Οθωμανικό Τάγμα Πεζικού
Στρατώνες Οθωμανικού Ιπππικού
Osmanlı Döneminde Piyade Taburu, Dimetoka, (Yunanistan)… 1900’ler.
Osmanlı Döneminde Süvari Kışlası, Dimetoka, (Yunanistan)… 1900’ler.
Ευχαριστούμε τον φίλο μας

Zafer Tuncyuz

για τις πολλές φωτογραφίες που μας έχει παραχωρήσει για να μοιραστούμε μαζί σας εδώ στο inevros.gr