Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός «ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Ν’ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ!»

951

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός

«ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Ν’ ΑΚΟΥΣΤΟΥΝ!»

[έγκριση Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Αρ. Πρ: Φ.3/122504/ΓΔ4 / 30-10-2023]

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων διοργανώνει Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα:
«Ιστορίες για ν’ ακουστούν!» 
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικών σχολείων (τάξεις Γ΄ έως Στ΄), Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας, δημόσιων και ιδιωτικών (σχολικές τάξεις με τον/την αντίστοιχο/η εκπαιδευτικό ή μεμονωμένους μαθητές/μαθήτριες).

Για συμμετοχή πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

Ιστορίες για ν’ Aκουστούν!

Νοέμβριος 2023 Δηλώσεις συμμετοχής.

Νοέμβριος 2023-Ιανουάριος 2024

Επιλογή θέματος, έρευνα, επιλογή αφηγητή/αφηγητών, υλοποίηση δραστηριοτήτων εξοικείωσης με οπτικοακουστικά μέσα, σχεδιασμός έργου.

Ιανουάριος – Μάρτιος 2024 Λήψη συνεντεύξεων από τους μαθητές/-τριες, επιμέλεια και ολοκλήρωση ηχητικής ή/και οπτικοακουστικής δημιουργίας.

Μάρτιος-Απρίλιος 2024 Ανάρτηση αρχείων (ολοκληρωμένου έργου) σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Απρίλιος-Μάιος 2024 Αξιολόγηση των παραδοτέων – Ανακοίνωση των βραβείων.

Μαθητές Δημοτικών σχολείων (τάξεις Γ΄ έως Στ΄), Γυμνασίων και Λυκείων της Ελλάδας,.δημόσιων και ιδιωτικών (σχολικές τάξεις ή μαθητικές ομάδες με υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό ή μεμονωμένοι/ες μαθητές/-τριες).θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό “Ιστορίες για ν’ ακουστούν!”,.που διοργανώνεται από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων.

 

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να υλοποιήσουν ψηφιακές, ηχητικές ή/και οπτικοακουστικές καταγραφές ιστοριών σε προτεινόμενες θεματολογίες,.που αναφέρονται στην κοινότητα που ζουν και δρουν, ως σημαντικών στοιχείων κατανόησης των συλλογικοτήτων τους, των πολλαπλών ταυτοτήτων τους,.του παρελθόντος αλλά και του παρόντος που τους ενώνει.

 

Επιπλέον, στόχοι του Διαγωνισμού είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την παραγωγή μιας ηχητικής ή/και οπτικοακουστικής δημιουργίας (χρήση εργαλείων, γνωριμία και εξοικείωση με κώδικες προφορικής αφήγησης και ηχογράφησης/βιντεοσκόπησης, οπτικοακουστικός εγγραμματισμός),.να αποκτήσουν δεξιότητες δημιουργίας και καταγραφής ιστοριών με δημιουργικά χαρακτηριστικά, με αφορμή μια θεματολογία (καλλιέργεια τεχνικών αφήγησης και εφαρμογή τους), να αξιοποιήσουν την ψηφιακή καταγραφή ιστοριών για την έκφραση και κατανόηση συναισθημάτων (emotional education),.να αξιοποιήσουν το οικείο απόθεμα γνώσεων και εμπειριών τουςνα αισθανθούν μέλη μια κοινότητας αφηγητών/ερευνητών/δημιουργών προφορικών ιστοριών.και να ασχοληθούν και να αναδείξουν όψεις της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους.