Αλεξανδρούπολη: “Διαχείριση κρίσεων και καταστροφών στο παράδειγμα της Πολιτικής Προστασίας”

718
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
στην παρουσίαση βιβλίου του Παναγιώτη Καρκατσούλη “Διαχείριση κρίσεων και καταστροφών στο παράδειγμα της Πολιτικής Προστασίας”

Πρόκειται για ένα βιβλίο που εξετάζει διεισδυτικά, όχι μόνο τα προβλήματα που προκαλούν οι πολλαπλές κρίσεις και καταστροφές, αλλά προτείνει συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις.