Θρακιώτικο…GR-ALERT 112

578
Από τον μεγάλο μασαλτζή μας, εκτροφέα γκνου και πρωταθλητή κέρλινγκ Χρήστος Τακάς
__________________________________
Ακουλουθάτι μας σι: