Καλή η επικοινωνιακή διαχείριση της οικονομίας, αλλά οι αριθμοί είναι αδιάψευστοι

613
Κείμενο από την Κατερίνα Πάντα
Καλή η επικοινωνιακή διαχείριση της οικονομίας, αλλά οι αριθμοί είναι αδιάψευστοι.
Ανοδο λέει του Ακαθάριστου Διαθέσιμου Εισοδήματος των νοικοκυριών το 2022, κατά 7,6%. Εκείνο που δεν λέει είναι ότι ο επίσημος πληθωρισμός ανήλθε στο 9,6% και πολύ περισσότερο στα τρόφιμα και στην ενεργεια.

Επομένως υπάρχει σαφής μείωση του εισοδήματος των πολιτών.

Μια από τις μεγαλύτερες μειώσεις πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος στην ευρωζώνη είχε η Ελλάδα σύμφωνα με την ΕΚΤ.
Τα νοικοκυριά αντιμετώπισαν τις μεγαλύτερες απώλειες στην Ισπανία και την Ελλάδα, όπου οι απώλειες αγοραστικής δύναμης ξεπέρασαν το 3%, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κράτη όπου οι κρατικές παρεμβάσεις ήταν αποτελεσματικότερες.

Αναμένεται δε ακόμη μεγαλύτερη απώλεια εισοδήματος προσεχώς λόγω μη κρατικής στήριξης στους λογαριασμούς ρεύματος από τον Ιανουάριο, ενώ οι τιμές των τροφίμων δεν δείχνουν καμία πτωτική τάση.