Πεδίο Ασκήσεων – Βολής «ΑΕΤΟΣ»: Βολές αρμάτων και βαρέων όπλων πεζικού

1002

Η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού «ΕΒΡΟΥ», ανακοινώνει ότι την Τρίτη
14 Νοεμβρίου 2023 από 08:00 έως και 17:00 πρόκειται να πραγματοποιηθούν
βολές αρμάτων και βαρέων όπλων πεζικού , στο Πεδίο Ασκήσεων – Βολής
«ΑΕΤΟΣ».
Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα σημεία :
Λατομεία ΜΑΚΡΗΣ
Ύψωμα ΚΑΖΑΝΙΑ
Ύψωμα ΚΟΡΑΚΑΣ
Ερείπια ΑΛΙΚΗΣ
Ύψωμα ΟΥΡΑΝΟΣ
Στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται κάθε κίνηση, ή παραμονή ατόμων,
οχημάτων και ζώων κατά την ώρα των βολών, για αποφυγή ατυχημάτων.
Βλήματα μη εκραγέντα, που τυχόν εντοπίζονται, να μη μετακινούνται και να
ειδοποιείται αμέσως η πλησιέστερη στρατιωτική, πολιτική, ή αστυνομική αρχή.