ΕΛΣΤΑΤ: Έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2022

760

Στοιχεία για τα μηνιαία έξοδα ενός μέσου νοικοκυριού έδωσε η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με την έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2022. 

Το μισό μηνιάτικο δαπανά το μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα για διατροφή (20,9%) στέγαση (14,5%) και μεταφορές (13,3%)  ενώ το μικρότερο μερίδιο μηνιαίων δαπανών αντιστοιχεί στις υπηρεσίες εκπαίδευσης.