Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη “Διοίκηση Επιχειρήσεων” Master in Business Administration

854

Τα μαθήματα διδάσκονται αποκλειστικά και μόνο Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Το πρόγραμμα έχει την μορφή modules. Δηλαδή σε ένα δεκαπενθήμερο ο φοιτητής ασχολείται μόνο με ένα μάθημα. Τα μαθήματα γίνονται την πρώτη εβδομάδα δια ζώσης στην Κομοτηνή και την δεύτερη εβδομάδα με μεθόδους εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί τόσο τους εργαζόμενους φοιτητές, όσο και τους φοιτητές που μένουν εκτός Κομοτηνής.

To ΜΒΑ διαρκεί 4 Εξάμηνα. Η έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται το Νοέμβριο κάθε έτους.

Υποβολή Αιτήσεων

Δύο Περίοδοι Υπολοβολής Αιτήσεων: α) τον Μάιο-Ιούνιο και β) τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.

Δίδακτρα

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται σε €2.500 κατ’ έτος.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Οι παραδόσεις των μαθημάτων γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί στους χώρους του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και με μέσα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Κατευθύνσεις

Γενική Διοίκηση (General Management), Χρηματοοικονομικά (Finance), Μεταφορές (Transportation)

Υποτροφίες

Οι δυο φοιτητές με την υψηλότερη τελική βαθμολογία κάθε σειράς εισαγωγής βραβεύονται από το ΜΒΑ, με υποτροφία 2000 ευρώ (ο πρώτος) και 1000 ευρώ (ο δεύτερος). Χορηγούνται πρόσθετες υποτροφίες απο ιδιωτικούς φορείς.

MBA Front Page