“Επί το Έργον”: 2η Συνάντηση Εργασίας στους Μεταξάδες

790
Θέμα : 2η Συνάντηση Εργασίας στους Μεταξάδες
Το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η “2η Συνάντηση Εργασίας” της ενωτικής παράταξης “Επί το Έργον” αρχικά στο καφενειο “Κισσούδης Χρήστος” στους Μεταξάδες,έπειτα και συγκεκριμένα στις 20:30 θα πραγματοποιηθεί εκ νέου η “Συνάντηση Εργασίας” στο καφέ “Ρέμβη”.
Σκοπός των συναντήσεων είναι η διαβούλευση με τους κατοίκους για τα προβλήματα της Δημοτικής Ενότητας Ματαξάδων , η συζήτηση σχετικά με τους βασικούς άξονες του προγράμματος της παράταξης “Επί το Έργον” και η γνωριμία των κατοίκων με τους υποψηφίους από το ανανεωμένο ψηφοδέλτιο.
Απώτερος σκοπός των συναντήσεων είναι η ουσιώδης ανταλλαγή απόψεων με τους κατοίκους αποτελώντας καίριας σημασίας για τον τελικό καταρτισμό του προγράμματος με στόχο την “Επαναλειτουργία του Δήμου”.
19:00 “Παραδοσιακό Καφενείο Κισσούδης Χρήστος” , Μεταξάδες
20:30 “Καφέ Ρέμβη” , Μεταξάδες