Οι επιχειρηματικές συνεργασίες που θα σας γλυτώσουν χρήματα

850

Στη χρυσή τομή μεταξύ ανάπτυξης και βελτιστοποίησης πόρων, εντοπίζεται η επίτευξη της επιτυχία στον επιχειρηματικό κόσμο. Η κερδοφορία και η βιωσιμότητα απαιτούν την εφαρμογή διαφόρων στρατηγικών και καινοτόμων τεχνολογιών, αλλά και την απλούστευση διαδικασιών και τις ανταποδοτικές, έξυπνες συνεργασίες. Στο συγκεκριμένο άρθρο, θα δούμε μερικές λύσεις ικανές να μειώσουν σημαντικά τα λειτουργικά κόστη, αφήνοντας διαθέσιμους περισσότερους πόρους προς αξιοποίηση σε άλλους τομείς και αποφάσεις, στο δρόμο προς την κορυφή.   

Προτού όμως παραθέσουμε τη λίστα μας, θα αναφερθούμε σε ένα μικρό και εύκολα εφαρμόσιμο κόλπο, που ωστόσο σε βάθος χρόνου αποτελεί ένα καθοριστικό παράγοντα εξοικονόμησης. Μία επιχείρηση, όποιο και αν είναι το πεδίο δραστηριοποίησής της (εμπόριο, βιομηχανία, ιδιωτικός τομέας), είναι αβέβαιο πως χρησιμοποιεί για τη λειτουργία της ενέργεια. Αντί λοιπόν να συμβιβαστείτε με το πιο διαδεδομένο πακέτο της αγοράς, αναζητήστε εναλλακτικές προσφορές από τους διαθέσιμους παρόχους, ανάμεσα στις οποίες και το NRG ρεύμα για επιχειρήσεις στο revmaenergy.store. Μετά από αυτή την πρώτη εισαγωγή στην επιχειρηματική νοοτροπία, πάμε να εξετάσουμε άλλα σημαντικά πρίσματα που οδηγούν στην εξοικονόμηση. 

  • Υβριδικό-Κυλιόμενο Μοντέλο Εργασίας

Ήρθαμε παγκοσμίως σε επαφή με την τηλεργασία, θέλοντας και μη, λόγω των απαιτήσεων της πανδημίας. Και θα λέγαμε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη που έφερε. Επιτρέποντας στους υπαλλήλους να εργαστούν από απόσταση επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη αποδοτικότητά τους, λόγω του υψηλότερου επιπέδου ικανοποίησης και της λιγότερης κούρασης, αλλά ταυτόχρονα μειώνονται και τα κόστη της επιχείρησης. Πώς; Πρώτα από όλα, δεδομένου ότι ποτέ δε θα παρευρίσκονται όλοι οι εργαζόμενοι στο χώρο ταυτόχρονα, υπάρχουν μειωμένες ανάγκες για την έκτασή του, και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, και έπειτα απαιτείται λιγότερη ενέργεια για τη συντήρησή του.
Αντίστοιχα μπορεί να αναζητηθεί ένας κοινόχρηστος χώρος εργασίας γεγονός που διευκολύνει τη δικτύωση. 

  • Συλλογική Δύναμη

Η ερμηνεία του παραπάνω όρου, είναι διπλή. Από τη μία γίνεται αναφορά στη δημιουργία μιας ομάδας με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου σας, η οποία θα ξεκλειδώσει οφέλη όπως το μειωμένο κόστος στην προμήθεια βασικών υλικών ή υπηρεσιών (παραγγελίες μεγαλύτερου όγκου) και τη διαπραγμάτευση ευνοϊκότερων όρων. Από την άλλη, η εγγραφή σε υπάρχοντες συλλόγους και ενώσεις, μπορεί να διευκολύνει τη δημιουργία των παραπάνω ομάδων (αμεσότερη δικτύωση), αλλά ακόμη περισσότερο προσφέρει πρόσβαση σε προγράμματα κατάρτισης και σεμινάρια που θα βελτιώσουν τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού.

  • Αναθέσεις

Μπορεί μια εταιρεία μεγάλης κλίμακας, να έχει αναπτύξει εσωτερικά όλα τα τμήματα που απαρτίζουν τη λειτουργία της, με την εκάστοτε απαραίτητη ομάδα εργασίας, όμως για πολλές μικρότερες επιχειρήσεις, και δεδομένου του μικρότερου φόρτου, ενδέχεται κάτι τέτοιο να είναι επιζήμιο οικονομικά. Σε αυτή την περίπτωση, η επιχείρηση αναζητά άλλες επιχειρήσεις, εξειδικευμένες στην παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι οι λογιστικές υπηρεσίες, η εξασφάλιση ενός ισχυρού τείχους προστασίας από εταιρείες με εκτενή γνώση του κυβερνοχώρου όπως η  F SOCIETY, και οι καμπάνιες μάρκετινγκ. 

  • Προγράμματα Επιβραβεύσεων

Μείνετε ενήμεροι για διάφορα κρατικά μπόνους που μπορεί να χορηγούνται σε επιχειρήσεις που ικανοποιούν συγκεκριμένα κριτήρια καινοτομίας ή ωφέλιμων κοινωνικά στρατηγικών. Ξεχωρίζει η υλοποίηση πρωτοβουλιών φιλικών προς το περιβάλλον, όπως η μείωση εκπομπών του άνθρακα, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ακόμη και οι βιώσιμες επιλογές συσκευασίας.