Δημοσιεύτηκε ο Ν. 5046 με τις νέες ρυθμίσεις για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

975

Δημοσιεύτηκε ο Ν. 5046 με τις νέες ρυθμίσεις για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 137/29/09/2023 ο νόμος που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Πρόκειται για τον Ν. 5046/2023 και τίτλο Κύρωση: α) της από 12.6.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας και διασφάλισης της συνέχειας στη διοίκηση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)» (Α’ 125) και β) της από 5.7.2023 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας» (Α’ 132) και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Επίσης ο νόμος περιλαμβάνει ρυθμίσεις για εξαίρεση πρόσληψης προσωπικού από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, και ρυθμίσεις για τους δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς αναφορικά με την προθεσμία για την αποστολή στο υπουργείο Εσωτερικών του πιστοποιητικού πυρασφάλειας ή της βεβαίωσης έναρξης μελέτης.

Ν. 5046/2023