Αλεξανδρούπολη: Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Δ.Ι.Ε.Κ Αλεξανδρούπολης

851

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν για
το έτος κατάρτισης 2023-2024 του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και
είναι οι εξής:
Νέες Ειδικότητες 2023 – 2024
1. ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
2. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
3. ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
4. ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
5. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
6. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ
7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
10. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2023
Η προθεσμία για την ηλεκτρονική εγγραφή των επιτυχόντων στα Ι.Ε.Κ. επιτυχίας τους για τα
Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού είναι από την
Δευτέρα 28/8/2023 μέχρι την Τετάρτη 6/9/2023.
Όσοι απόφοιτοι Λυκείου ενδιαφέρονται να εγγραφούν σε Δ.Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας,
Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σύστημα Επιλογής
Υποψηφίων Καταρτιζομένων από τη Δευτέρα 31-07-2023 μετά τις 9 π.μ. μέχρι την Τετάρτη
06-09-2023 στις 15:00.
Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης
(http://iek-alexandr.evr.sch.gr/iek/)
Η Διευθύντρια του Δ.ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης

Δέσποινα Εξακουστού