Επιστολή του Ο.Ε.Ε. ΠΤ Θράκης στον Πρόεδρο ΔΣ Ελληνικών Ταχυδρομείων

714

ΟIΚΟΝΟΜIΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ

1Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΘΡΑΚΗΣ

Κομοτηνή, 14-07-2023

Προς: Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ)

κο Δανιήλ Μπερναδούτ
Τοπικό Υποκατάστημα ΕΛΤΑ Αλεξανδρούπολης (κο διευθυντή )

Αξιότιμοι κύριοι,

Δημοσιεύτηκε πρόσφατα η απόφαση σας  σχετικά με το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στις 17 Ιουλίου 2023 σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα, με στόχο την αναδιοργάνωσης του οργανισμού. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει  χωριά του Νομού Έβρου και συγκεκριμένα το χωριό των  Λαβάρων και των Δικαίων, τα οποία υποκαταστήματά τους  υπολειτουργούν, καθώς μένουν ανοιχτά μόνο δύο μέρες την εβδομάδα, και εξυπηρετούν όχι μόνο κατοίκους των δύο χωριών, αλλά και όμορες  περιοχές.

Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη παραρτημάτων Ελληνικών Ταχυδρομείων σε αρκετά ακριτικά χωριά του Έβρου, πολλοί κάτοικοι αναγκάζονται να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις, προκειμένου να εξυπηρετηθούν, κάτι που προφανώς αυξάνει σημαντικά το κόστος ζωής τους, εμποδίζει την πρόσβασή τους σε δημόσιες υπηρεσίες και, εν τούτοις, οδηγεί στην απομόνωσή τους.

Τα τελευταία χρόνια, οι αποφάσεις των διοικήσεων δημόσιου χαρακτήρα  κυρίως, αλλά και άλλων μονάδων κοινής ωφέλειας λαμβάνοντας μόνο οικονομικά κριτήρια, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της λειτουργίας των υποκαταστημάτων  στην περιοχή του Έβρου, προχώρησαν σε διακοπή της λειτουργίας τους, όπως σχολεία, ΟΤΕ, τράπεζες , με αποτέλεσμα να εξωθούν τους κατοίκους στην απομόνωση ,  την  εγκατάλειψη των οικισμών και τη μετεγκατάσταση τους  σε μεγαλύτερα χωριά ή πόλεις, επιδεινώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ερήμωση  όλου του Νομού .

Καλούμε τη διοίκησή σας να ανακαλέσει την απόφαση της να επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργία τους για τις περιοχές αυτές, επιδιώκοντας παράλληλα στη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών για τη διευκόλυνση των κατοίκων των ακριτικών περιοχών, καθώς στη πλειονότητα είναι αγρότες και ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Η λειτουργία των καταστημάτων στην περιοχή του Έβρου είναι υψίστης σημασίας και οι αποφάσεις των Διοικήσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψη την κοινωνική και οικονομική στήριξη των πολιτών, ώστε να δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των κατοίκων και της Πολιτείας, εφόσον αυτή δείχνει ενδιαφέρον για την ομαλή διαβίωσή τους και σεβασμός στις ανάγκες τους.

Με εκτίμηση,

Ο  Πρόεδρος

του Ο.Ε.Ε.  Π.Τ. Θράκης

Παύλου Θεόδωρος