Φωτογραφία της ημέρας: Ο Ερυθρός Σταυρός, που δρα στην ελληνική κοινωνία

672
Υγειονομική κάλυψη στην 16η Δεξιοτεχνία Αυτοκινήτων Ορεστιάδας στις 11 Ιουνίου 2023 από τους εθελοντές και τις εθελόντριες του τμήματός μας.