Δράσεις και συνεργασίες – Κομβικό στοιχείο για την εξέλιξη και προώθηση του τόπου μας

716
Χριστόδουλος Τοψίδης Πρόεδρος Επιμελητηρίου Έβρου
Η Δομή Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Επιμελητήριο Έβρου , Light Hub σε συνεργασία με το Princeton University διευρύνει τα σύνορα του οικοσυστήματος της επιχειρηματικότητας στη περιοχή μας.
Ο Jason αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των δράσεων, καθώς είναι φοιτητής του Princeton University και στα πλαίσια του Princeton Office of International Programs International Internship Program θα πραγματοποιήσει την καλοκαιρινή πρακτική του άσκηση στο Light Hub, αποκομίζοντας χρήσιμες εμπειρίες.
Αντίστοιχες δράσεις και συνεργασίες αποτελούν κομβικό στοιχείο για την εξέλιξη και προώθηση του τόπου μας σε φορείς και Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Μέσω αυτών των δράσεων και συνεργασιών, διαμορφώνονται γόνιμοι δεσμοί με διεθνείς εταίρους και επιτυγχάνεται η ανταλλαγή γνώσης, ιδεών και καλών πρακτικών.