Αντίδραση της ΚΟΜΑΘ στην υποχρεωτική στείρωση – αποστολή γενετικού υλικού (DNA) των σκυλιών

14775

Αντίδραση της ΚΟΜΑΘ στην υποχρεωτική στείρωση ή αποστολή γενετικού υλικού (DNA) των σκυλιών μας. Είναι απαράδεκτο οι συνεπείς και υπεύθυνοι ιδιοκτήτες σκύλων, να πληρώσουν την αδιαφορία πολιτών και φορέων που δημιούργησε το πρόβλημα με τα αδέσποτα.

Με τη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2572/Β/20-4-2023) ενεργοποιείται μία από τις πλέον κατάπτυστες διατάξεις του νόμου 4830/2021 γνωστού και ως νόμος «ΑΡΓΟΣ»
Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 2572/Β/20-4-2023) με τίτλο «Καθορισμός των λεπτομερειών για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού των ζώων συντροφιάς και συγκεκριμένα σκύλων και γατών στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, σύμφωνα με τον ν. 4830/2021 (Α’ 169), καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα», που εκδόθηκε ένα μήνα πριν τις εκλογές της 21ης Μαΐου, έχει να κάνει με την υποχρεωτική στείρωση των σκύλων – συντρόφων μας ή τη λήψη και αποστολή γενετικού υλικού.
Η Κυβέρνηση αγνόησε το «ρεκόρ» αρνητικών σχολίων από τους πολίτες που συμμετείχαν στη διαβούλευση κατά της υποχρεωτικής στείρωσης και υιοθέτησε εισηγήσεις άγνωστης προέλευσης και σκοπιμότητας.
Η ΚΣΕ και οι Κυνηγετικές Οργανώσεις αποτρέψαμε την εφαρμογή πολλών από τις παράλογες και εξωπραγματικές θέσεις “φιλόζωων”, όμως αν και τεκμηριώθηκε επαρκώς η ανάγκη για εξαίρεση των κυνηγετικών σκύλων από τη διαδικασία της στείρωσης, λόγω της φύσης τους ως σκύλων εργασίας, ο κ. Πέτσας και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν το αποδέχτηκαν και επέμειναν σε μια απαράδεκτη ρύθμιση.
Η επιστημονική κοινότητα αποκλείστηκε από τις διαδικασίες, οι πολίτες και οι φορείς φιμώθηκαν, ενώ το νομοσχέδιο Άργος κατέγραψε ρεκόρ αρνητικών σχολίων από τους πολίτες που συμμετείχαν στη σχετική δημόσια διαβούλευση (90% περίπου από τον αριθμό ρεκόρ των 28.322 σχολίων – http://www.opengov.gr/ypes/?p=7919).
Εκατό φορές περισσότεροι πολίτες συμμετείχαν ενεργά στη σχετική δημόσια διαβούλευση και εξέφρασαν με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο την αντίθεσή τους στην εξωφρενική θέση «φιλόζωων» πως για τo πρόβλημα ύπαρξης αδέσποτων ευθύνονται τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς και οι υπεύθυνοι και συνεπείς ιδιοκτήτες τους.
Παρόλα αυτά, η υποχρεωτική στείρωση των σκυλιών ή λήψη και αποστολή DNA για τον κυνηγό που κατέχει περισσότερα από ένα κυνηγετικά σκυλιά , τον επιβαρύνει με υπέρογκες δαπάνες που είναι πολύ πιθανόν να μην μπορεί να καλύψει.
Μετά από την υπογραφή της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, που ενεργοποιεί συγκεκριμένες διατάξεις του νόμου 4830/2021, από τις 20 Μαΐου 2023, θα ισχύουν τα παρακάτω:
1. Ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς υποχρεούται:
(α) Να στειρώσει το δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς του, εφόσον είναι σκύλος ή γάτα, εντός έξι (6) μηνών από την απόκτησή του, εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός (1) έτους. Σε περίπτωση απόκτησης ζώου κάτω του ενός (1) έτους, η στείρωση λαμβάνει χώρα μέσα στους έξι (6) πρώτους μήνες από τη συμπλήρωση του πρώτου (1ου) έτους.
2. Ο ιδιοκτήτης σκύλου ή γάτας που δεν επιθυμεί να στειρώσει το ζώο του, σύμφωνα με παρ. 1α του άρθρου 9 του ν. 4830/2021, υποχρεούται να αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού (DNA) του ζώου του στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
3. Για τη λήψη, καταχώριση και διατήρηση του γενετικού υλικού για τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη υποβάλλεται εφάπαξ από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς ηλεκτρονικό παράβολο ύψους εκατό τριάντα πέντε (135) ευρώ για κάθε ζώο συντροφιάς. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον κτηνίατρο δεκαπέντε (15) ευρώ για τη λήψη του γενετικού υλικού και επιπλέον τα έξοδα αποστολής του δείγματος γενετικού υλικού, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δέκα (10) ευρώ.
4. Το παράβολο, μετά την πληρωμή του, επιδίδεται εκτυπωμένο στον κτηνίατρο που θα προβεί στη διαδικασία λήψης του γενετικού υλικού του ζώου ο οποίος το δεσμεύει μέσω του ΕΜΖΣ. (σ.σ. δεν έχει ιδρυθεί ακόμη το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς – ΕΜΖΣ)
5. Το ποσό του παραβόλου εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών σε ξεχωριστό ΑΛΕ και, αποδίδεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) στο ΙΙΒΕΑΑ για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ κατά πέντε τοις εκατό (5%) στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη λειτουργία του ΕΜΖΣ και κατά πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών στους δήμους για την υποστήριξη δράσεων για την ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
5. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ζώου δεν στειρώσει το ζώο συντροφιάς του ή δεν αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού (DNA) στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς, επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 35 του ν. 4830/2021 (σ.σ. 1000 ευρώ) και χορηγείται στον ιδιοκτήτη τρίμηνη προθεσμία για να προβεί στη στείρωση ή την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του ζώου. Σε περίπτωση που και αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο.
6. Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς ή για αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του (DNA), σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4830/2021, εκκινεί μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ. (σ.σ. 20 Μαΐου 2023)
7. Τα πρόστιμα του άρθρου 35 του ν. 4830/2021 για την παράβαση της ως άνω υποχρέωσης επιβάλλονται μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ. (σ.σ. 20 Ιουλίου 2023)
Η ΚΟΜΑΘ με τους Κυνηγετικούς της Συλλόγους, τους 40.000 κυνηγούς, τις οικογένειές τους και τους φίλους τους, θα συνεχίσουν να αντιτίθενται με κάθε τρόπο στις απαράδεκτες μεθοδεύσεις οποιασδήποτε Κυβέρνησης και οποιουδήποτε Υπουργού που καταστρατηγεί τις αυτονόητες ελευθερίες μας.