Μια Πασχαλιά και μια Λαμπρή – Τραγούδι της Θράκης

1149

 

Μια Πασχαλιά και μια Λαμπρή      

ΣΤΙΧΟΙ ΜΙΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΛΑΜΠΡΗ

 

Μια Πασχαλιά μια Πασχαλιά μια Πασχαλιά
και μια Λαμπρή
μια επίσημην ημέραν πουλάκι μου
μια επίσημην ημέρα Ναλέξαντρι
μια επίσημην ημέρα πουλάκι μου
μια επίσημην ημέρα Ναλέξαντι . 

Μάνα νυιγιό μάνα νυιγιό άνα νυιγιόν
εστόλιζε
στην εκκλησιά να πάνε πουλάκι μου
στην εκκλησιά να πάνε Ναλέξαντρι
στην εκκλησιά να πάνε πουλάκι μου
στην εκκλησιά να πάνε Ναλέξαντρί .