Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε στην Σαμοθράκη

428
Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε. -Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, ενημερώνει ότι την  Παρασκευή στις 07/04/2023 και ώρα 19.00 μ.μ στο Φιδέλειο Πνευματικό Κέντρο στην  Σαμοθράκη , θα πραγματοποιηθεί Διαβούλευση-Ενημέρωση για το νέο Leader 2023-2027 για τον Κεντρικό και Νότιο Έβρο στα πλαίσια της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ- ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.
Προκειμένου να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων των κοινωνικών εταίρων και φορέων του Δήμου Σαμοθράκης καθώς και του τοπικού πληθυσμού.
Όλοι θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν προτάσεις, απόψεις, ιδέες αλλά και μία καταρχήν εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος για την διαμόρφωση της Τοπικής Στρατηγικής για την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε
Καλακίκος Παναγιώτης