Δημος Σαμοθρακης: 2ο επιμορφωτικό σεμινάριο του YENESIS projekt

348
To 2020 είχαμε τη χαρά να συμμετέχει και από τη Σαμοθράκη μια υποψήφια στην ομάδα των 12 νέων από μικρά νησιά  στο πρώτο σεμινάριο του Yenesis Project, όπου πέρασαν ένα ιδιαίτερα παραγωγικό και ενδιαφέρον πενθήμερο στην Αθήνα.
Στις 𝟮𝟰-𝟮𝟴/𝟬𝟰 διοργανώνεται το 2ο επιμορφωτικό σεμινάριο του YENESIS.
Το έργο YENESIS, (Youth Employment Network for Energy Sustainability in Islands) έχει ως στόχο  να δημιουργήσει ευκαιρίες απασχόλησης σε πράσινα επαγγέλματα για νέους ανθρώπους, NEETs (Not in Employment, Education or Training), στο νησιωτικό χώρο. Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο που προσφέρει σε 25 νέες/ους ηλικίας 24-30 ετών στην νησιωτική Ελλάδα ένα 5ήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο σε πέντε διαφορετικούς τομείς:
• Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
• Κυκλική οικονομία
• Βιώσιμη διαχείριση υδατικών πόρων
• Βιώσιμα συστήματα τροφίμων
• Ανάπτυξη των διαπροσωπικών δεξιοτήτων (soft skills)
Πενθήμερο σεμινάριο YENESIS
Συμμετέχοντας στο πενθήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο του ευρωπαϊκού έργου YENESIS  αναπτύσσονται δεξιότητες που χρειάζονται για εύρεση εργασίας σε επαγγέλματα που έχουν προστιθέμενη αξία για τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών.
Η ημερομηνία διεξαγωγής είναι 24-28 Απριλίου στην Αθήνα και η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Επιπλέον τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής καλύπτονται από το έργο.
Διορία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο σεμινάριο είναι η Δευτέρα 10 Απριλίου 2023.
Σε ποιους απευθύνεται:
• Άνεργους/ες νέους/ες ηλικίας 24-30 ετών
• Μόνιμοι/ες κάτοικοι σε ελληνικό νησί
• Με εκπαιδευτικό υπόβαθρο σχετικό με τις θετικές επιστήμες
• Το διάστημα αυτό δεν συμμετέχουν σε κάποιο εκπαιδευτικό/ επιμορφωτικό πρόγραμμα
• Με γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε βασικό επίπεδο.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email info@dafninetwork.gr με την υπόδειξη:
Επιμορφωτικό σεμινάριο YENESIS
ή
στο Αίτηση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο του έργου YENESIS: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuwpIrKbhxgWsLnJOchQAtH8mxy73gl6ERAM5qjK7wO6-